Abstract

Abstractfristen er nå gått ut, men det er fortsatt mulig å sende inn abstract for å presentere poster på kongressen.

Abstractfrist 1. juni

Abstract for paper og posterpresentasjoner sendes til access@oslomet.no (max antall ord: 250). Dere kan forvente svar senest 14. Juni.

Ta kontakt dersom dere ønsker å presentere, men har problemer med å sende inn abstract innen fristen.

Et abstract bør inneholde: Bakgrunn, metode, (foreløpige) resultater og konklusjon.

Konferansespråket er norsk, og vi ber om at det sendes inn en norsk tittel på presentasjonene. Det er mulig å presentere på engelsk for personer som ikke har norsk som morsmål.

Skriv også om du ønsker å presentere paper (muntlig presentasjon) eller poster.

Paperpresentasjonene blir satt sammen til parallelle sesjoner med ca. 15 min til hver presentasjon inkludert spørsmål. Dersom det blir sendt inn flere abstract enn det er plass til på programmet vil noen kunne få tilbud om å presentere som poster i stedet for paper.

Alle som skal presentere på konferansen må i tillegg til å sende inn abstract melde seg på. Meld deg på her.