Program

Les mer om plenumsforedragsholderne her.

Mandag 23. oktober

09.30 Registrering, kaffe og opphenging av postere

10.00 Åpning: Velkommen, ved Katharina Herlofson

Aldring i en ny tid – utfordringer framover
Helsedirektør Bjørn Guldvog

10.30 Plenum:

Kan aldring forebygges?
Geir Selbæk

Er gamle i dag den nye «generasjon prestasjon»?
Bodil Blix

11.30 Pause

11.45 Parallellsesjoner:

 1. Kognitiv svikt
 2. Tjenester

13.00 Lunsj og postere

14.00 Parallellsesjoner:

 1. Psykisk helse
 2. Formell og uformell omsorg

15.15 Pause

15.30 Plenum:

Etiske utfordringer og demens
Siren Eriksen

16.00 Pause

16.15 Parallellsesjoner:

 1. Forhåndssamtaler for alvorlig syke pasienter
 2. Dimensjoner av sosial ulikhet i eldre år

17.45-18.15 Tai Chi ved fjorden

19.15 Sosial samling før middag

19.45 Middag

Tirsdag 24. oktober

08.30 Kaffe

09.00 Plenum:

Ageing in place and the places of ageing: Co-producing age-friendly cities and communities
Tine Buffel

Boliger for framtidens eldre – på hvilke premisser?
Jardar Sørvoll

10.00 Pause

10.20 Parallellsesjoner:

 1. Ageing in place: Forutsetninger og barrierer for å bo trygt hjemme,
 2. Digitalisering og velferdsteknologi
 3. Livskvalitet

11.35 Pause

11.45 Parallellsesjoner:

 1. Utviklingstrender i helse og funksjon
 2. Sosial ekskludering, alder og alderisme

13.00 Lunsj og postere

14.00 Plenum:

Hvorfor er skrøpelighet viktigere enn kronologisk alder?
Siri Rostoft

14.30 Pause

14.40 Parallellsesjoner:

 1. Eldre i arbeidslivet
 2. Helsevaner, skrøpelighet og aldring

16.15 Avslutning