Forhåndssamtaler for alvorlig syke pasienter

Mandag 23. oktober, kl 16.15-17.30

Presentasjoner:

  • Kartlegger helsepersonell pasienters ønsker om informasjon og behandling? Hege Ihle-Hansen Senter for medisinsk etikk, UiO
  • Forskning i forhåndssamtaleprosjektet, Maria Romøren Senter for medisinsk etikk, UiO
  • Implementering av forhåndssamtaler: hemmere og fremmere, Siri F. Westbye, Senter for medisinsk etikk, UiO

Diskusjon: Hva oppnår vi ved forhåndssamtaler?