Sosial ekskludering, alder og alderisme

Tirsdag 24. oktober, kl. 11.45-13.00

Presentasjoner:

  • Sosial ekskludering i senlivet: en heuristisk modell, Marja Aartsen, NOVA/OsloMet 
  • Sårbarhet og motstandskraft når relasjoner er vanskelige å opprettholde, Reidun Ingebretsen, NOVA/OsloMet
  • Evaluering av tiltak for å redusere sosial isolasjon og ensomhet blant eldre: En systematisk kunnskapsoversikt, Thomas Hansen, FHI 
  • Alderisme og aldersdiskriminering – en begrepsdiskusjon, Per Erik Solem, NOVA/OsloMet
  • Statistiske analyser av alder, Are Hugo Pripp, OsloMet