Utviklingstrender i helse og funksjon

Tirsdag 24. oktober, kl. 11.45-13.00

Presentasjoner:

  • Er eldre sprekere? Tidstrender i helse og fungering, nye tall fra Norge, Bjørn Heine Strand, FHI
  • Tidstrender i kognisjon, resultater fra Tromsø, Bente Johnsen, UNN
  • Tidstrender i hørsel, Bo Engdahl, FHI
  • Hva forklarer de synkende hoftebruddratene i Norge de siste 20 år? Kristin Holvik, FHI
  • Helsetjenestebruk i Norge, hva koster mest og hva vil aldringen bety for kostnadene de neste tiårene? Jonas Kinge, FHI