Kognitiv svikt

Mandag 23. oktober, kl. 11.45-13.00

Presentasjoner

  • Å leve med kognitiv svikt: Betydningen av å bli diagnostisert med demens, Inger Molvik, Aldring og helse 
  • Arbeidsløp og mild kognitiv svikt og demens senere i livet hos kvinner i HUNT, Bo Engdahl, FHI 
  • Musikk- og leseaktiviteter for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende, Kjersti Johansson og Tone Kvamme, Norges musikkhøgskole  
  • Hjernetrim i hjemmet – Erfaringer med individuell kognitiv stimuleringsterapi (iKST) til personer med demens, Rita Weum, Aldring og helse  
  • Midlife mediators of educational differences in dementia risk in later life, Teferi Mekonnen Yitayew, FHI