Eldre i arbeidslivet

Tirsdag 24. oktober, kl. 14.30-16.00

Ordstyrer: Tale Hellevik, NOVA/OsloMet

Presentasjoner:

  • Å være en byrde eller en bidragsyter: Eldre arbeidstakere og den psykologiske kontrakten, Hege Hesselberg, ISF
  • Gamle normer heng i, Linda Hauge, Senter for seniorpolitikk
  • Indre motivasjon fremmer sein yrkesavgang, Per Erik Solem, NOVA/OsloMet
  • Mer aldersvennlig arbeidsliv med eldre ledere? En mixed-methods studie av lederholdninger og alder, Anne Skevik Grødem og Hege Kitterød, ISF    
  • Hvorfor er ledere skeptiske til å ansette 60-åringer? Roger Moen, Senter for seniorpolitikk
  • Avgang fra yrkeslivet – hvilken rolle spiller eldre arbeidstakeres psykososiale arbeidsmiljø? Axel West Pedersen, NOVA/OsloMet