Tjenester

Mandag 23. oktober, kl. 11.45-13.00

Ordstyrer: Linda Kvæl

Presentasjoner

  • Modellutprøvning av et kunnskaps-støttesystem for kommunene, Maria Bjerk, FHI 
  • Tverrfaglige team i hjemmebaserte helsetjenester – paradokser som skapes mellom organisatoriske strukturer og tillitsmodellen, Ruth-Ellen Slåtsveen, OsloMet
  • Hva har forskning om Covid-pandemien lært oss om bruk av helse og omsorgstjenester til eldre? Tanja Ibsen, Aldring og Helse
  • Erfaringer og preferanser knyttet til kartlegging av eldre personer med multimorbiditet i kommunehelsetjenesten–en kvalitativ studie, Turid Rimereit Aarønes, OsloMet
  • Bruk av tjenester i kommunene og somatiske sykehus blant skrøpelige eldre, Ranita Nersund, Helsedirektoratet