Dimensjoner av sosial ulikhet i eldre år

Mandag 23. oktober, kl 16.15-17.30

Presentasjoner:

  • Ulikheter i alkoholforbruk etter yrkesavgang, Vendela Husberg-Bru, Stavanger Universitetssykehus/Universitetet i Stavanger
  • Bolig og ulikhet i eldre år, Hans Christian Sandlie, NOVA/OsloMet
  • Hvem er storforbrukere av sykehustjenester? Jill Marit Moholt, UiT
  • Betydningen av familieressurser for tilgang til tjenester, Astri Syse, FHI
  • Alternative veier ut av arbeidslivet – ikke for alle? Tale Hellevik, NOVA/OsloMet