Helsevaner, skrøpelighet og aldring

Tirsdag 24. oktober, kl. 14.30-16.00

Presentasjoner:

  • Velferdsgevinst ved fysisk aktivitet blant eldre i Norge, Olov Belander, Helsedirektoratet
  • Sammenheng mellom fysisk aktivitet og langvarig smerte, Ólöf Anna Steingrímsdóttir, FHI
  • Eldre spiser mer i tråd med kostrådene, Torunn Holm Totland, FHI
  • Fem år med høy intensitet intervalltrening fører til raskere hippokampus atrofi i eldre også 4 år etter avsluttet randomisert klinisk treningsintervensjon, Line Skarsem Reitlo, NTNU
  • Forekomst av skrøpelighet hos personer 70 år og eldre – landsrepresentative tall fra Helseundersøkelsen i Trøndelag, Ingebjørg Lavrantsdatter Kyrdalen, Aldring og helse
  • Fiskeinntak og pre-skrøpelighet hos eldre deltagere i Tromsøundersøkelsen: en prospektiv studie (1994 – 2016), Dina Moxness Konglevoll, UiO