Digitalisering og velferdsteknologi

Tirsdag 24. oktober, kl. 10.20-11.35

Presentasjoner:

  • Bedre livskvalitet for eldre ved bruk av et enkelt digitalt kommunikasjonsverktøy, Ida Synnøve Grini, Nofima
  • Velferdsteknologi – samskaping med leverandør og kommune, Ada Withbro Villum, UiB
  • Aldring, eldreomsorg og teknologi, Erik Børve Rasmussen, OsloMet
  • Digivenn-prosjektet, Siri Bjerkan, Livsglede for eldre
  • Digitalisering og yrkesavgangsønsker, Katharina Herlofson, OsloMet