Psykisk helse

  • Mandag 23. oktober, kl. 14.00-15.15
  • Ansvarlig: Ellen Melbye Langballe og Eivind Aakhus

Presentasjoner:

  • Trender i depresjon blant eldre – HUNT, Eivind Aakhus, Aldring og helse
  • Depresjon og demens, Ragnhild H Aunsmo, Aldring og helse
  • Angst og depresjon hos pasienter i alderen 80 år og eldre etter aortaklaffbehandling, Leslie Sofia Pareja Eide, Høgskulen på Vestlandet
  • Problemer, taushet og tiltak. Om hvordan fastleger og regjeringen fremstiller problemene med fastlegeordningen for eldre pasienter med rusproblemer og psykiske lidelser, Kristin Briseid, Senter for omsorgsforskning sør