Postere

  • Palliativ omsorg og frivillighet i kommunene. En oppsummering av kunnskap, Evy Gangstø Steinseide, Verdighetssenteret
  • Parity and dementia risk: A causal mediation analysis using data from the HUNT study linked with registries, Teferi Mekonnen Yitayew, FHI
  • Lindrende behandling og omsorg i sykehjem og fysioterapeutens rolle, Kristine B. Bøe, Grefsenhjemmet
  • Anbefaling av ett screeningverktøy for underernæring i Norge, Torunn Holm Totland, FHI
  • Sosiale ulikheter i kvalitet på sykehjem: hva er det forsket på og hvordan – en scoping review, Hanne Marie Rostad, Senter for omsorgsforskning øst
  • Utvikling av skrøpelighet og kosthold blant eldre hjemmeboende i Norge: en 8 års oppfølgingsstudie, Pia Bålsrud, Avdeling for Ernæringsvitenskap, UiO
  • Proteininntak og skrøpelighet hos eldre deltagere i Tromsøundersøkelsen (1994 – 2016). Dina Moxness Konglevoll, Seksjon for Ernæringsepidemiologi, UiO
  • Å merke seg selv: En kvalitativ analyse av betydningen av eksistensiell omsorg gjennom nærvær, Mai Camilla Munkejord og Reidun Sandvik, Senter for omsorgsforskning vest/ Høgskulen på Vestlandet
  • Livsgledekommuner gir bærekraftige lokalsamfunn, Annbjørg Lyngås, Livsglede for eldre
  • Den norske studien av livslaup, aldring og generasjon, Gøril Kvamme Løset et al., NOVA/OsloMet