Livskvalitet

Tirsdag 24. oktober, kl. 10.20-11.35

Presentasjoner:

• Skarpe øyrer? Høyrselstap og variasjonar i livskvalitet i eldre år, Gøril Løset, NOVA/OsloMet
• Livskvalitet i livsgledehjem, Mette Schultz, Livsglede for eldre
• Eldres refleksjoner rundt tjenesterelatert livskvalitet i sykehjem, Maren Sogstad, Senter for omsorgsforskning øst
• Eldre innvandrarkvinner og deltaking i frivillige tilbod, Rakel Bruland, NTNU
• Effekter av å gi uformell omsorg på livskvalitet: En flerdimensjonell og longitudinell studie, Thomas Hansen, FHI