Formell og uformell omsorg

Mandag 23. oktober, kl. 14.00-15.15

Ordstyrer: Hans Christian Sandlie, NOVA/OsloMet

Presentasjoner:

  • Den andre tidsklemma: Yrkesaktive barn og gamle foreldre, Aslaug Gotehus, AFI/OsloMet
  • Resiliens i eldre menneskers fortellinger om å bo alene og motta hjemmetjenester, Kristin Synnøve Voie, UiT
  • Rehabiliteringspotensiale? Aktiv og verdig aldring i møte med økt press på omsorgstjenestene, Laila Tingvold, Senter for omsorgsforskning øst
  • Implementering av brukermedvirkning i kommunal rehabilitering – en prosessevaluering, Linda Kvæl, NOVA/OsloMet
  • Prosesser og prinsipper bak lederes prioriteringer av helse- og omsorgstjenester. En case-studie fra tre norske kommuner, Oddvar Førland, Høgskolen på Vestlandet/Senter for omsorgsforskning vest