Brobyggerprosjektet: Sammen om en felles kommunhelsetjeneste – Behovsidentifisert tilrettelegging av kontinuitet i hjemmebaserte tjenester for å skape god kvalitet i kommunhelsetjenesten.

Sykepleier og stipendiat Karoline Madsen tar doktorgraden sin over fem år for å ha mer kontakt med praksis og utdanningene gjennom Brobyggerprosjektet. På OsloMet er hun knyttet til forskergruppen Aldring, helse og velferd. Hun har fire veiledere (3 fra OsloMet): hovedveileder professor Astrid Bergland, biveiledere førsteamanuensis Asta Bye, Jonas Debesay og Torunn Wibe (Oslo kommune )

Bakgrunn: Andelen mottakere av helsetjenester i hjemmet øker, samtidig som at andelen komplekse kroniske pasienter i større grad behandles hjemme. Dette skjerper kravene til kvalitet på tjenestene ute i kommunene, og utfordrer hjemmetjenesten på ulike arenaer. Kvalitet kan forstås på ulike måter, og gjennom nasjonal strategi for kvalitetsforbedring blir blant annet kontinuitet nevnt som en forutsetning for å skape kvalitet – hvor helhet, samordning og fleksibilitet blir vektlagt. Min erfaring fra kommunehelsetjenesten har gjort meg oppmerksom på hjemmesykepleiens stadig større ansvar, spesielt knyttet opp mot mer utfordrende pasientbilder. Som sykepleier opplevde jeg et avhengighetsforhold til andre helsetjenesters kompetanse, for å kunne utføre faglig forsvarlig arbeid – uten at jeg opplevde en sømløs eller et naturlig samarbeid internt i kommunehelsetjenesten. Det manglende samarbeidet mellom fagpersoner i helsetjenesten blir bekreftet av forskning som også ser at konsekvensen av dette vanskelig gjør klinisk praksis hvor både pasient og tjenesteutøvere blir den tapende part.

Dette prosjektet skal baseres på en metode hvor målet er å identifisere hvilke kunnskapshull brukere av kommunehelsetjenesten opplever, som igjen skal knyttes opp mot kvalitetsmålet kontinuitet. Hensikten med dette er å finne de reelle problemstillingene i tjenesten, og finne gode bærekraftige løsninger på disse.

Se mer her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *