Ny artikkel om tverrprofesjonelt samarbeid for læring publisert

Line Nortvedt i forskningsgruppen Aldring, helse og velferd har sammen med tre kollegaer jobbet med å utvikle en tverrprofesjonell samarbeidsmodell for læring (TPS) i praksis. Arbeidet med modellen resulterte blant annet i en artikkel publisert i Physiology & Rehabilitation, som er beskrevet her.

Publikasjonen handler om hvordan tillit kan styrkes i gruppen helsevitenskapelige studenter som har praksis i fire helsehus. Ett av målene med tverrprofesjonell utdanning er at personlig tillit som utvikles i studentgruppene kan overføres og generaliseres til representanter for tilsvarende yrkesgrupper når studentene begynner sin profesjonelle praksis. Empiri i artikkelen er basert på 40 refleksjonslogger fra 13 sykepleierstudenter, 7 fysioterapeutstudenter og 4 ergoterapistudenter.

Analysen avdekket tre temaer:

1) Studentenes tillit til egen fagkunnskap

2) Å forstå og stole på betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid

3) Å opparbeide tillit ved å lære av og om hverandre

Tverrfaglig samarbeid bidro til å tydeliggjøre studentenes egen profesjonelle identitet. Lærere og kliniske veiledere på bachelorprogrammet bør legge vekt på å gi studentene tid og muligheter til å sette ord på og reflektere over følelser og opplevelser, samt deres egne forventninger til det å opparbeide tillit. Til tross for at studentene representerte forskjellige nivåer på bachelorprogrammet, lærte de at tverrprofesjonelt samarbeid kan bidra til å få tillit til kompetansen til eget og andre yrker. Imidlertid konkludere forfatterne med at det er viktig å starte TPS på et tidlig tidspunkt, fordi studentene i begynnelsen av utdanningen ofte ikke er sementerte i sine holdninger, men fordomsfrie slik at tillit til seg selv og andre kan utvikles. I planleggingen av TPS-prosjektet, møtte artikkelforfatterne noen motargumenter, spesielt fra andre lærere innen bachelorprogrammene på helsevitenskap. Dette peker i retning av at lærernes tillit til TPS bør undersøkes ved å vurdere om og hvordan lærere kan påvirke utviklingen av studenters tillit til tverrprofesjonelt samarbeid.

Les hele artikkelen her.

Nortvedt L, Norenberg, DL, Hagstrøm N & Taasen I (2019). Enabling collaboration and building trust among health science students attending an interprofessional educational project. Physiology & Rehabilitation 6: 1669401.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *