Tidsskrift for omsorgsforskning med tre artikler fra Aldring, helse og velferd

Av Astrid Bergland

Tre av seks vitenskapelig publikasjoner i siste nummer av Tidsskrift for omsorgsforskning, der temaet er ’Sammenheng’, utgår fra forskere i forskergruppa ‘Aldring, helse og velferd’. Disse artiklene er,

  1. Sårbar sammenheng i helse- og omsorgstjenesten til eldre pasienter. Forfattere: Maren Kristine Raknes Sogstad & Astrid Bergland
  2. Helhetlige pasientforløp: brukernes erfaringer med pasientdeltakelse og personsentrert omsorg i kommunal korttidsrehabilitering i overgangen mellom sykehus og hjem. Forfatter: Linda Aimée Hartford Kvæl
  3. Top 10 research priorities to improve the everyday life of older patients with multimorbidity: A James Lind Alliance (JLA) inspired Priority Setting Partnership (PSP) Forfattere: Karoline Madsen , Torunn Wibe , Asta Bye , Jonas Debesay & Astrid Bergland

God samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten er viktig for god kvalitet i helse og omsorgstjenesten. I  tillegg er god kvalitet i overgangene mellom tjenestenivåene av betydning for å redusere unødige reinnleggelser og bidrar til bedre fysisk, psykisk og sosial funksjon for ulike brukergrupper. I dette temanummeret beskriver ulike forskere utfordring og forslag til forbedringer og forslag til relevante forskningstema. Både praksisfelt, forskning, offentlige utredninger, poliske dokumenter og ulike brukergrupper har pekt på og erfart betydelige samhandlings- og sammenhengs utfordringer i helse- og sosial tjenestene. Da blir forskningsbasert kunnskap viktig for praksisen både på mikro-, meso- og makronivået.

LES mer i Temanummeret Sammenheng finner du her (klikk for å følge linken)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *