Rehabilitering etter hjerneslag – betydning av motivasjon og mestring

Av: Liss Marita Solbakken

Foto: Pixabay

Det er en forventing om at pasienter som har gjennomgått hjerneslag skal medvirke i avgjørelser som omhandler deres helse. Dette kan være utfordrende siden livet for mange har endret seg fundamentalt. De kan oppleve kroppen som ukjent, mangle kunnskap om hjerneslag og være usikker på hva fremtiden vil bringe. I denne intervjustudien ønsket vi å undersøke hvordan pasienter opplevde fysioterapeutens rolle i deres rehabilitering etter hjerneslag. Oppmerksomheten var rettet mot medvirkning, motivasjon og mestring. Analysen av intervjuene resulterte i to hovedkategorier; fysioterapeutens bidrag og pasientens egen prosess.


Fysioterapeutens bidrag

Pasientene opplevde at den personlige relasjonen med fysioterapeuten og tillit til deres kunnskap var viktig for å kunne medvirke. Det var viktig å sette realistiske mål og at pasient og fysioterapeut har en felles forståelse for målene. Pasientene beskrev at ny kunnskap bidro til at de lærte hvordan de selv kunne tilpasse egenaktiviteter til sine utfordringer. Gode tilbakemeldinger fra fysioterapeuten var motiverende for pasientene, og styrket deres innstilling og mestringsfølelse.

Pasientens egen prosess

Pasientene forsto at egen innstilling og besluttsomhet var viktig for å mestre utfordringer og opplevde dette motiverende. De observerte andre pasienter og registrerte hvilke strategier som fungerte og ikke. De sammenlignet også sin progresjon med de andre. Egenaktivitet var viktig og ga håp og motivasjon. Det å gi støtte og positive tilbakemeldinger til andre pasienter var vel så viktig som å få støtte selv. Selv om de trivdes godt på rehabiliteringen, opplevde de passivitet. En mulig forklaring var for mye tilrettelegging og begrensninger satt av helsepersonell samt mangel på kunnskap.

Konklusjon

God relasjon og godt samarbeid med fysioterapeuten var viktige for pasientens involvering, motivasjon og mestring. Kunnskapsdeling var viktig for involvering og mestring, mens motivasjon var avhengig av opplevelse av framgang, gode tilbakemeldinger og pasientens egen innstilling. Måten fysioterapeutene involverte pasientene i rehabiliteringsforløpet styrket eierskap til rehabiliteringen, hadde positiv innvirkning på aktivitetsnivået og hjalp i forhold til mestring av utfordringer.


Artikkelen er publisert. Liss Marita Solbakken er førsteforfatter og har skrvet sammen med Marita Nordhaug og Kristin Halvorsen.

Tittel: “Patients’ experiences of involvement, motivation and coping with physiotherapists during subacute stroke rehabilitation – a qualitative study” https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21679169.2022.2032825

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *