Bli kjent med Signe vår nye masterstudent i Belong

Portrettbilde av Signe Sveen Andresen
credit: Signe Sveen Andresen

Hvem er du?

Jeg heter Signe Sveen Andresen, er 25 år og utdannet sykepleier siden 2021. Nå studerer jeg master i helsevitenskap, studieretning helsesykepleie ved OsloMet. Jeg blir ferdig utdannet helsesykepleier til jul 2023, og skal skrive masteroppgave våren 2024. Ved siden av studier tar jeg ekstravakter som sykepleier ved Oslo Universitetssykehus. 

Hva skal du skrive masteroppgave om, og når skal den leveres? 

Jeg skal skrive masteroppgave om helsesykepleiers rolle i fremming av skoletilhørighet blant skolebarn oppvokst i lavinntektsfamilier. Jeg skal intervjue helsesykepleiere som arbeider i skolehelsetjenesten i bydeler i Oslo med høy andel lavinntektsfamilier, om hvordan de arbeider med å fremme skoletilhørighet og å forebygge utenforskap. Masteroppgaven skal leveres i mai/juni 2024.

Hvorfor ble du interessert i temaet? 

Under helsesykepleierstudiet har vi hatt mye fokus på sosial ulikhet i helse som en utfordring for folkehelsen i Norge. Særlig innad i Oslo er ulikhetene store over korte avstander. Betydningen av dette fremkommer blant annet i årets folkehelsemelding som har utjevning av sosiale ulikheter i helse som formål, samt i årets helsesykepleierkongress med tema «barn som vokser opp i lavinntektsfamilier».  

Sosiale ulikheter i helse knytter seg til sosioøkonomiske forskjeller der de med høy utdanning og høy inntekt statistisk sett har bedre helse enn de med lav utdanning og lav inntekt. Det er også kjent at sosial ulikhet ofte går «i arv» og øker risikoen for psykiske plager og utenforskap. Skolen er i flere tilfeller utpekt som en viktig arena for utjevning av sosiale ulikheter, og her mener jeg at helsesykepleiere som arbeider i skolehelsetjenesten kan ha en avgjørende rolle. Helsesykepleiere arbeier helsefremmende og forebyggende rettet mot barn og ungdom, og fremming av skoletilhørighet vil være en sentral del av dette arbeidet. 

Når jeg sier «tilhørighet», hva tenker du på da? 

Jeg knytter det til det psykososiale og tenker umiddelbart på det å føle seg «hjemme», samt å oppleve å være en del av et fellesskap hvor man har en betydningsfull plass. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *