Prosjekter

Vi har stadig ulike prosjekter i planlegging, og her vil vi vise til de prosjektene som er finansiert og pågående.

Barnepalliasjon

Barnepalliasjon – barnet, søsken og foreldres erfaringer 

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/barnepalliasjon-barnet-sosken-foreldre

CHIP homeTec

CHIP homeTec: Helseteknologi i hjemmebasert palliasjon til barn – en evidensbasert tilnærming

https://www.oslomet.no/no/forskning/forskningsprosjekter/chip-hometec-helseteknologi-hjemmebasert-barnepalliasjon