Aktuelle saker

Mai 2022: Flere nettverksmedlemmer deltok på årets Barnepalliasjonskonferanse!

14. oktober 2021: Trine Brun Kittelsen presenterte sitt Phd-prosjekt Barnepalliasjon: barnet, søsken og foreldres erfaringer på konferansen Barn og unge på tvers ved OsloMet.

Oktober 2021: Heidi Holmen var i Danmark 4.-6. oktober 2021 for å fortelle mer om våre funn fra kunnskapsoppsummeringen om erfaringer med helseteknologi i barnepalliasjon hjemme. Konferansen det er snakk om er Nordic conference in nursing research.