Barn i palliasjon

CHIP er et tverrfaglig forskningsnettverk med medlemmer fra klinisk praksis, høyere utdanning, forskning og brukerrepresentanter. Vi har også nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere tilknyttet i CHIP og i våre ulike prosjekter.

Følg oss gjerne på Twitter og Instagram.

CHIP er også på Instagram!