CHIP er et tverrfaglig forskningsnettverk med medlemmer fra klinisk praksis, høyere utdanning, forskning og brukerrepresentanter. Vi har også nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere tilknyttet i CHIP og i våre ulike prosjekter.

Følg oss gjerne på Twitter og Instagram.

I prosjektet CHIP homeTec har stipendiat Judith Schröder en spørreundersøkelse rettet mot helsepersonell som følger opp barn med behov for palliasjon i hjemmet. Er du aktuell til å delta? Ler mer eller delta her! .

Helsepersonell som yter helsehjelp til barn med livbegrensende sykdommer i deres hjem, barnehage/skole eller avlastningsboliger er velkomne til å delta

I prosjektet CHIP homeTec har stipendiat Linda Johanne Martinsen en spørreundersøkelse rettet mot foreldre til barn i palliasjon ute, og vi ønsker så mange svar som mulig. Er du aktuell til å delta? Les mer eller delta her!

Forskningsprosjektet CHIP homeTec har nå lagt ut en spørreundersøkelse som omhandler familiebehov og helseteknologi, i hjemmebasert barnepalliasjon. Her søker vi foresatte til barn i alder 0-18 år med livstruende og livsbegrensende tilstander, som vil besvare spørreskjemaet.

Siste Nyheter

Leder av CHIP er Norges første professor i barnepalliasjon

Anette Winger fikk medio november 2023 opprykk til professor i barnepalliasjon ved Institutt for Sykepleie og Helsefremmende Arbeid, ved OsloMet – storbyuniversitetet. Komitéen trekker frem hennes aktive og sentrale rolle i utviklingen av videreutdanning i barnepalliasjon ved OsloMet – storbyuniversitetet, som er den eneste av sitt slag i Nordisk sammenheng, og hvordan hun har jobbet…

Les mer Leder av CHIP er Norges første professor i barnepalliasjon

Nasjonalt forskernettverk for digital hjemmeoppfølging

Nasjonalt senter for e-helseforskning arrangerte et seminar 24. oktober 2023 for å etablere et nasjonalt forskningsnettverk for digital hjemmeoppfølging. Stipendiatene Linda Johanne Martinsen og Judith Schröder presenterte CHIP homeTec-prosjektet på seminaret. I pausen ble begge intervjuet, og det ble laget en kort film om CHIP homeTec som ligger nå på hjemmesiden deres – om dere…

Les mer Nasjonalt forskernettverk for digital hjemmeoppfølging

Er du helsepersonell med erfaring fra hjemmebasert barnepalliasjon?

Forskningsprosjektet CHIP homeTec har en spørreundersøkelse rettet mot helsepersonell ute – der vi søker helsepersonell med erfaring fra hjemmebasert barnepalliasjon, eller oppfølging av barn med livstruende og/eller livsbegrensende tilstander hjemme. Spørreundersøkelsen er en del av Judith Scröders doktorgradsprosjekt som undersøker hvordan helseteksnologi kan brukes i hjemmebasert barnepalliasjon ut fra helsepersonells ståsted. her finnes det lite…

Les mer Er du helsepersonell med erfaring fra hjemmebasert barnepalliasjon?

«Familiebehov og helseteknologi»

Juni 2023 Forskningsprosjektet CHIP homeTec har nå lagt ut en spørreundersøkelse som omhandler familiebehov og helseteknologi, i hjemmebasert barnepalliasjon. Her søker vi foresatte til barn i alder 0-18 år med livstruende og livsbegrensende tilstander, som vil besvare spørreskjemaet. I forskningsprosjektet CHIP homeTec skal vi gjennomføre en bred kartlegging av behov for digitale kommunikasjonsløsninger blant barn i…

Les mer «Familiebehov og helseteknologi»

CHIP på årets Barnepalliasjonskonferanse!

19. og 20. mai 2022 var flere fra CHIP på årets Barnepalliasjonskonferanse (Barnepalliasjonskonferansen 2022 (fagfokus.no) og presenterte pågående prosjekter. Første foredrag var fra stipendiat Trine Brun Kittelsen som presenterte sitt PhD prosjekt: Barnepalliasjon: barnet, søsken og foreldres erfaring. Presentasjonen formidlet noen inntrykk om datamaterialet som Trine har samlet inn via intervjuer med 12 familier. Barnets…

Les mer CHIP på årets Barnepalliasjonskonferanse!