Leder av CHIP er Norges første professor i barnepalliasjon

Anette Winger fikk medio november 2023 opprykk til professor i barnepalliasjon ved Institutt for Sykepleie og Helsefremmende Arbeid, ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Komitéen trekker frem hennes aktive og sentrale rolle i utviklingen av videreutdanning i barnepalliasjon ved OsloMet – storbyuniversitetet, som er den eneste av sitt slag i Nordisk sammenheng, og hvordan hun har jobbet for å styrke kunnskapsgrunnlaget i utdanningen gjennom en styrket forskning på palliasjon til barn og unge i Norge.

– Barnas egne stemmer må bli hørt i mye større grad

Anette Winger, professor i barnepalliasjon ved OsloMet.

Professor Winger tok initiativ til opprettelse av det nasjonale forskningsnettverket Children in Palliative Care (CHIP) i 2016, som hun siden opprettelsen har ledet stødig. Hun har i tillegg vært og er aktiv i råd og fora som omhandler barnepalliasjon og barn og unges helse både på eget initiativ og gjennom invitasjoner. Samlet har hennes innsats, sammen med kollegaer fra akademia, fra praksis og sammen med foreldre og brukerorganisasjoner bidratt til en oppbygging og styrking av barnepalliasjonsfeltet i Norge.

Mer om Anettes arbeid kan du lese i Sykepleien her og på OsloMet her.

Anette Winger, Norges første professor i barnepalliasjon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *