Publikasjoner og aktiviteter

Vi har stadig publikasjoner underveis for å nå ut med våre vitenskapelige funn, i tillegg til at vi er aktive formidlere i andre kanaler, både vitenskapelig og populærvitenskapelig. Her er et utvalg av våre publikasjoner:

Holmen, H., Winger, A., Steindal, S.A. et al. Patient-reported outcome measures in children, adolescents, and young adults with palliative care needs—a scoping review. BMC Palliat Care 22, 148 (2023). https://doi.org/10.1186/s12904-023-01271-9 – om pasientrapporterte utfallsmål i palliasjon til barn.

Barnepalliasjon: – Barna blir ikke fulgt opp godt nok i dag. Forskningsnyheter ved OsloMet.

Winger A (2023) Palliasjonstilbudet til barn og unge. Tidsskriftet Omsorg.

Barnepalliasjonskonferansen 2023 gikk av stabelen i mars, og vi deltok med 3 postere:

Schröder, Judith; Riiser, Kirsti; Holmen, Heidi. Helsepersonells behov i hjemmebasert palliasjon til barn – en kunnskapsoppsummering. Poster på Barnepalliasjonskonferansen 2023.

Winger, Anette; Næss, Torgun. Videreutdanning i barnepalliasjon. Poster på Barnepalliasjonskonferansen 2023.

Holmen, Heidi; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander; Riiser, Kirsti; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Mariussen, Kari; Lee, Anja. Pasientrapporterte utfallsmål i palliasjon til barn – scoping review. Poster på Barnepalliasjonskonferansen 2023.

Omtale i Sykepleien: Helsepersonells historierfortellinger kan øke kvaliteten.

Riiser K, Holmen H, Winger A, Steindal SA, Castor C, Kvarme LG, Lee A, Lorentsen VB, Misvaer N, Früh EA. Stories of paediatric palliative care: a qualitative study exploring health care professionals’ understanding of the concept. BMC Palliative Care. 2022 Dec;21(1):1-0. Les artikkelen i sin helhet her.

Winger A, Früh EA, Holmen H, Kvarme LG, Lee A, Lorentsen VB, Misvær N, Riiser K, Steindal SA. Making room for life and death at the same time–a qualitative study of health and social care professionals’ understanding and use of the concept of paediatric palliative care. BMC Palliative Care. 2022 Dec;21(1):1-1. Les artikkelen i sin helhet her.

Holmen, Heidi; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander; Riiser, Kirsti; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Mariussen, Kari; Lee, Anja.
Pasientrapporterte utfallsmål i palliasjon til barn – en kunnskapsoppsummering. Livsforsk – norsk nettverk for livskvalitetsforskning; 2022

25. oktober 2021: Heidi Holmen og Anette Winger har vært i studio med Hallvard Lavold i en samtale om barnepallisjon. Resultatet kan du lytte til i podkasten Hva er barnepalliasjon?

Aasen, L., Johannessen, A. K., Ruud Knutsen, I., & Werner, A. (2021). The work of nurses to provide good and safe services to children receiving hospital‐at‐home: A qualitative interview study from the perspectives of hospital nurses and physicians. Journal of Clinical Nursing. Les artikkelen i sin helhet her

Tuhus, R et al 2021: Palliasjon og lindring – en begrepsbestemmelse ved bruk av etymologiske ordbøker og offentlige dokumenter. Les artikkelen her

Holmen, H et al 2021: Patient-reported outcome measures in pediatric palliative care—a protocol for a scoping review. En beskrivelse av vårt pågående arbeid for å kartlegge bruk av og erfaringer med pasientrapporterte utfallsmål i palliasjon til barn. Les protokollen i sin helhet her.

Winger, A et al 2020: Family experiences with palliative care for children at home: a systematic literature review. En systematisk kunnskapsoppsummering av familienes erfaringer når man har et barn som får palliasjon hjemme. Les artikkelen i sin helhet her.

Holmen, Riiser, Winger 2020: Home-Based Pediatric Palliative Care and Electronic Health: Systematic Mixed Methods Review. En systematisk kunnskapsoppsummering av erfaringer med helseteknologi i hjemmebasert palliasjon til barn. Les artikkelen i sin helhet her.