Ny artikkel: «The needs of healthcare personnel who provide home-based pediatric palliative care: a systematic mixed method review»

Artikkelen gir en systematisk oversikt over forskning om behovene til helsepersonell som yter hjemmebasert barnepalliasjon. Oversikten inkluderte både kvantitative, kvalitative og flermetodiske studier som belyser og måler behov, erfaringer, perspektiver, mestringsstrategier og utfordringer til helsepersonell som yter hjemmebasert barnepalliasjon.

Å ta hensyn til helsepersonells behov kan sikre en profesjonell og palliativ tjeneste av høy kvalitet i barnets hjem.  

Schröder, J., Riiser, K. & Holmen, H. The needs of healthcare personnel who provide home-based pediatric palliative care: a mixed method systematic review. BMC Health Serv Res 24, 45 (2024). https://doi.org/10.1186/s12913-023-10495-7

Syntesen viser at helsepersonell ønsker å levere hjemmebasert barnepalliasjon av høy kvalitet. For å oppnå dette er det viktig å etablere og opprettholde en god relasjon til både barna og deres familier, samarbeid i et dedikert team og ha tilgang til tilstrekkelige ressurser. Det er imidlertid viktig å merke seg at det finnes få studier som inkluderer annet helsepersonell enn leger og sykepleiere, til tross for at palliativ omsorg for barn skal være en tverrfaglig tjeneste.

Publikasjonen er gratis tilgjengelig her BMC Health services research.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *