Fagmiljøet Digitalisering i utdanning (DigU)

Fagmiljøet Digitalisering i utdanning (DigU), som har status som et fremragende miljø ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), har utgangspunkt i forskergruppen Digitale læringsarenaer (DLA).

DigU anlegger et bredt perspektiv på bruk og forståelse av digitalisering i utdanning. Det omfatter bruk av digitale verktøy i undervisning og læring, strategier for digitalisering og digitale utfordringer i utdanning, nasjonalt og internasjonalt. Dette gir et grunnlag for en bred tematisk og metodisk tilnærming med hensyn til fokus, så vel som analytiske redskaper for forskningen.

Gjennom vår posisjon på lærerutdanningen, med fokus på forskning, utvikling og bruk av digital teknologi i undervisning og læring, har vi en sterk og bred tilnærming til digitalisering både i skole og lærerutdanning. Visjon for forskningsmiljøet:

«å bli et ledende miljø for ‘digitalisering i utdanning’ både nasjonalt og internasjonalt»

Forskningsgruppens arbeid skal sentreres rundt fire tematiske områder:

  1. Teknologier for innovative digitale praksiser
  2. Digitale læringsomgivelser
  3. Digital kompetanse og kompetanseutvikling
  4. Digitale teknologier i forskning

I løpet av de kommende årene vil vi utforske disse temaene gjennom en rekke forelesninger, seminarer og samarbeidsprosjekter. På dette nettstedet vil vi løpende dokumentere arbeidet i fagmiljøet og annonsere aktiviteter i regi av miljøet.