Informasjon vedrørende innlevering av dokumenter i praksis

Med nye regler for GDPR har vi endret rutiner på OsloMet. Halv- og heltidsvurderingene er lagt inn i samme dokument som Samarbeidsavtale med utviklingsplan. Alle skjemaene anonymiseres ved at studentene fyller inn kandidatnummer i stedet for navn.

Studenten har ansvar for å sende inn «Samarbeidsavtale med utviklingsplan» på mail til sin kontaktlærer. Studenten skal bruke student mail med sikkerhet ‘Intern’.

Heltidsvurdering:
Student og praksisveileder fyller ut heltidsvurderingen, og praksisveileder signerer. I de nye rutinene har studenten ansvar for å laste opp «Samarbeidsavtalen med utviklingsplan» med utfylt heltidsvurdering i Inspera.
Opplastning i Inspera gjelder som studentens signatur. Kontaktlærer godkjenner i Inspera. Det teller som kontaktlærers signatur.

Samme prosedyre gjelder for halvtidsevaluering ved varsel om fare for ikke å bestå praksis.