Praksisblogg for ergoterapeututdanningen

Velkommen til bloggen for praksisstudier ved ergoterapeututdanningen på OsloMet – storbyuniversitetet. Her kan praksisveiledere og koordinatorer finne informasjon og laste ned dokumenter som gjelder for praksisemnene.

Endring av eksamen i Ergopra1 -våren 2021

Til praksisveiledere i ERGOPRA1-våren 2021.
På grunn av usikkerhet i Coronasituasjonen og tilbakemeldinger fra praksisveiledere, er det vurdert uforsvarlig å gjennomføre praktisk klinisk eksamen på praksisstedene i uke 22. Vi har derfor av smittevernhensyn endret formen til ERGOPRA1- eksamen til muntlig digital eksamen. Muntlig eksamen vil gjennomføres over Zoom den 2. og 3. juni og med to forberedelsesdager i forkant.

Praksisveileder får som oppgave å lage et eksamenskasus, som er representativt for praksisstedet og studentens praksiserfaringer.

Dere vil få mer informasjon om Eksamen her på Praksisbloggen og over mail , og dere vil også bli innkalt til ny veiledersamling på Zoom i midten av mai måned.

Studentene har fått informasjon om endringen på Canvas.

Ta kontakt dersom dere lurer på noe 🙂
Mvh. Lena Andersson
Emneansvarlig ERGOPRA1-vår

Veiledersamling for ERGOPRA 1 og 2 – torsdag 11/3

Velkommen til veiledersamling for vårens 2.års praksis, som denne gangen blir digitalt: Program og zoom-lenke

NYHET: Praksissamlingen for studenter i ERGOPRA3 er flyttet fra 4. februar til 2. februar.
På grunn av dobbeltbooking hos NETF har vi måttet fremskynde jobbsøkerkurset med to dager. Jeg håper det ikke skaper store problemer i praksis. Alle forberedelsene er heldigitale, og selve kurset holdes på zoom.