Praksisblogg for ergoterapeututdanningen

Velkommen til bloggen for praksisstudier ved ergoterapeututdanningen på OsloMet – storbyuniversitetet. Her kan praksisveiledere og koordinatorer finne informasjon og laste ned dokumenter som gjelder for praksisemnene.

Viktig informasjon vedrørende innlevering av halv- og heltidsvurderinger

Vi må dessverre innføre ny rutine for innlevering av vurderingsskjema i praksis-emner på grunn av strengere personvernregler. I de nye rutinene skal studentene, ikke veileder, sende inn vurderingsskjemaet/ene.

  • Vurderingsskjemaene anonymiseres ved at studentene fyller inn kandidatnummer i stedet for navn. Studentene finner kandidatnummeret i Studentweb under fanen «Aktive emner».
  • Bare praksisveileder signerer vurderingsskjemaet for hånd.
  • Studentene skal ikke signere direkte på vurderingsskjema, og vennligst pass på at navnet deres ikke står noe sted i skjemaet.
  • Studentene må laste opp sitt vurderingsskjema i Inspera (gjelder både halvtidsvurdering ved varsel om fare for stryk og ved heltidsvurdering). Siden studentene må logge inn for å få levert, regnes dette som studentens signatur.
  • Innlevering av heltidsvurdering og eventuell halvtidsvurdering skjer i samme ‘oppgave’ i Inspera.
  • Ikke levert skjema fører til «ikke bestått» praksis.