Praksisstudier vår 2024

Praksis for 2. års studenter

ERGOBPRA2: Ergoterapeutisk profesjonsutøvelse, del 2

Praksis for 1. års studenter

ERGOBPRA1: Ergoterapeutisk profesjonsutøvelse, del 1

OTIPM og TMO på norsk

OTIPM på norsk

TMO på norsk