Praksisstudier høst 2023

Introduksjonspraksis for 1. års studenter

Introduksjonspraksis for 1. års studenter

Praksis for 3. års studenter

ERGOBPRA3: Ergoterapeutisk profesjonsutøvelse, del 3

OTIPM og TMO på norsk

OTIPM på norsk

TMO på norsk