ERGOBPRA3 – Ergoterapeutisk profesjonsutøvelse, del 3

Informasjon om emnet:

ERGOBPRA3: 26.september til 16. desember. Første dag i praksis er 28. september, og siste dag er 16. desember. Praksisperioden starter med to dager praksissamling på utdanningen. Vi har også praksissamlinger den 31. oktober og den 12.desember. Studentene skal ha en studiedag hver uke, inkludert de ukene de har samlinger.

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, samarbeidsavtalen med konkretisering av læringsutbyttet og den formative vurderingen som er gjort i løpet av praksisperioden. For å kunne vurdere studenten i praksisstudier kreves det nok tilstedeværelse (90 prosent). Det vil si maks 5 fraværsdager.

I første og andre års praksis har studentene fått veiledning etter GREP modellen (GRuppeveiledning for Ergoterapistudenter i Praksis). Vi bygger videre på dette i tredje år, og nå leder studentene gruppene selv. På praksissamlingene skal hver student lede en veiledningsgruppe basert på GREP modellen. De skal hente frem erfaringer fra praksis og jobbe med blant annet terapeutisk bruk av aktivitet. På den måten bygger vi på erfaringer med GREP modellen fra første og andre års praksis, og ivaretar deler av læringsutbyttet om å lede grupper.

Emneplan

Tidsplan

Skjemaer til bruk i praksis:

Samarbeidsavtalen, halvtidsvurdering og heltidsvurdering er slått sammen i et dokument: Samarbeidsavtale med utviklingsplan NY

Logg for veiledningstimene HER

Logg for tidsbruk praksisveileder HER

Veiledersamling 22.09.2022 kl. 08.30-15.00 Sted: Pilestredet 48, rom R711.

Her finner dere Programmet for dagen.

Praksissamlinger for studenter

Program 26. september

Program 27. september

Program 31. oktober

Program 12. desember

Skikkethetsvurdering
Ved tvil om studenten er skikket til å utøve faget, ta kontakt med kontaktlærer. Kontaktlærer og emneansvarlig bistår veileder.

Emneansvarlig Helen Bull: helen@oslomet.no