Introduksjonspraksis 1. år

Introduksjonspraksis gjennomføres i høstsemesteret, uke 36.
Dato for gjennomføring høsten 2022 er mandag 5.-onsdag 7.september.

Informasjon til praksisstedet

Attest for gjennomført praksis

Emneansvarlig:
Cecilie Krüger
Tlf 67 23 66 03

E-post: Ceciliek@oslomet.no