Praksisblogg for ergoterapeututdanningen

Velkommen til bloggen for praksisstudier ved ergoterapeututdanningen på OsloMet – storbyuniversitetet. Her kan praksisveiledere og koordinatorer finne informasjon og laste ned dokumenter som gjelder for praksisemnene.

Her ligger oversikt over de tre studieårene med praksisperioder.