Forskerutdannings-konferansen 2022

Oslo 14.-15. september 2022
Kurs og Konferansesenteret i Clara Holsts hus, Campus Pilestredet, OsloMet-Storbyuniversitetet

Pilestredet 46, Oslo

Hva er kvalitet i forskerutdanningen?

Konferansen skal si noe om hva som bidrar til kvalitet i doktorgradsløpet og vi spør: Hva må man gjøre for å sikre kvalitet i forskerutdanningen for å skape gode doktorer? Konferansen ser på noen av elementene som bidrar til kvalitet i forskerutdanningen og dekker temaer som kvalitetssystemet, medvirkning og representasjon, nettverksbygging, åpen forskning og karriere og perspektivene til arbeidsgivere. 

Foto: Skjalg Bøhmer Vold / OsloMet