Innledere

InnlederSesjon
Noémie Aubert Bonn is a post-doctoral researcher in Hasselt University, Belgium, where she conducts research on research assessment and researcher wellbeing, and in Amsterdam University Medical Centers, Netherlands, where she is involved in a European Commission project that aims to create a toolbox to help research institutions and research funders foster better research integrity. Noémie completed her PhD in which she explored the perspectives of different stakeholders on the impact that research assessments and definitions of success in science have on research practices and research integrity. Recently, Noémie also became senior policy advisor for Research England where she works with the Future Research Assessment Programme (FRAP) to ensure that the next UK-wide assessment exercise is based on responsible research assessment principles.What do research assessment reforms mean for research education
Marie Eide, UiB, er seniorrådgiver ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved Universitetet i Bergen, og har en ph.d. innen marin biogeokjemi fra UiB. Hun jobber i dag i hovedsak som administrativ koordinator av universitetet sin ph.d.-utdanning, som innebærer blant annet forvaltning, strategisk utvikling og rapportering. Hun har i de siste årene jobbet mye med UiBs kvalitetssystem for ph.d.-utdanningen.Kvalitetssystemets innretning mot studier: faller forskningsdelen utenfor?
Silje B. Fekjær, OsloMet, er fungerende prorektor for utdanning ved OsloMet. Hun kommer fra stillingen som professor ved Senter for profesjonsstudier, og professor II ved Universitetet i Tromsø. Fekjær har ledet ph.d. programmet i profesjonsstudier, og har skrevet boken «Ph.d. – en veiviser».Kvalitetsdimensjoner i veiledningen
Trine Fossland er Professor ved UiT, Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi og professor II ved Handelshøyskolen BI, Oslo. Fossland har utviklet og leder UITs utviklingsprogram i forskningsveiledning og underviser i ulike kurs og utviklingsprogram for ansatte. Tidligere nestleder i Norsk nettverk for universitetspedagogikk (2009-2019) og medlem av flere nasjonale ekspertgrupper om digitalisering og kvalitet i høyere utdanning.Oppsummering av møtet i det nasjonale forumet for veilederopplæring
Solveig Fossum-Raunehaug er fungerende forsknings- og innovasjonsdirektør ved NMBU. Hun har bakgrunn som forsker innen molekylær mikrobiologi fra Institutt for Kreftforskning, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus. Siden 2014 har hun jobbet med forskningsadministrasjon med fokus på forskningspolitikk og strategiarbeid, rådgiving innen forskning, innovasjon og forskerutdanning, toppforskning og talentutvikling.Digitalisering – Presentasjon av ulike tilnærminger og kvaliteten på løsningene. Erfaringer og hva vi tar med oss videre?

Digitalisering:Disputaser/prøve-forelesninger – fysiske, digitale eller hybride
Jan Frederik Frøen er Fagdirektør for helsetjenesteforskning, MD PhD, i Folkehelseinstituttet, lege og forskningssjef. Han er gruppeleder ved Center for Intervention Science for Maternal and Child Health (CISMAC).Involvering / medbestemmelse/ representasjon i kvalitetsarbeidet.
Anne Haugen Gausdal, er professor i organisasjon, ledelse og innovasjon ved Høgskolen Kristiania og har ph.d. i bedriftsøkonomi fra NORD universitet. Hun er nå leder for ph.d. programmet i kommunikasjon og ledelse, samt ansvarlig for ph.d.-veilederopplæringen ved Kristiania. Hun har videre et par års erfaring som leder for et ph.d.-program ved USN og har veiledet 8 ph.d.-studenter ved 5 institusjoner. Hennes forskningsområder er tillit, ledelse, digitalisering, innovasjon, nettverk, sikkerhet og doktorgradsveiledning.Kvalitetsdimensjoner i veiledningen
Nicolas Gibney, SiN, Stipendiat, er doktorgradskandidat ved Norges Handelshøyskole ved Institutt for strategi og ledelse. Han er også nåværende leder for Stipediatorganisasjonene i Norge, en paraplyorganisasjon som representerer PhD-er og postdoktorer på nasjonalt nivå. Nicolas tok sin bachelor i USA ved Valparaiso University, og avsluttet sin mastergrad i økonomi og administrasjon i 2019 også ved Norges Handelshøyskole. Han kommer fra Frankrike.Pandemierfaringer

Internationalisation in the post-pandemic era: Mobility, networking, digital conferences and seminars and international co-publishing
Ellen Karine Grov, OsloMet, er professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid og leder for ph.d.-programmet i helsevitenskap ved Fakultet for Helsevitenskap, begge ved OsloMet. Hun er også professor II ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. Grov er sykepleier, bedriftsøkonom, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit.Digitalisering – Presentasjon av ulike tilnærminger og kvaliteten på løsningene. Erfaringer og hva vi tar med oss videre?

Digitalisering:Disputaser/prøve-forelesninger – fysiske, digitale eller hybride
Ellen Hagen, UiB, leder av UiB Ferd Karrieresenter for yngre forskere. Hagen har lang erfaring fra arbeid med karriereveiledning i ulike sammenhenger, og holder på med en master i karriereveiledning som tar for seg karriereutvikling for yngre forskere i Norge.Karriereveiledning for yngre forskere
Jon Yngve Hardeberg, NTNU, Professor. Harderberg er professor ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU i Gjøvik. Han er utdannet sivilingeniør i signalbehandling fra NTNU, og har en doktorgrad i signal- og bildebehandling fra Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications i Paris, Frankrike. Harderberg har koordinert tre MSCA Innovative Traning Networks.Betydning av mobilitet for kvalitet i forskerutdanningen
Alexander Hasgall is Head of the EUA Council for Doctoral Education (EUA-CDE). He is responsible for the largest European network in this field, covering 36 countries and bringing together a community of academic leaders and professionals from 265 Universities awarding doctoral degrees and institutions working on issues related to doctoral education and research training.

Before assuming this position, he coordinated the Swiss University Rectors conference’s “performances de la recherche en sciences humaines et sociales” programme on research evaluation in the social sciences and humanities and was based in the University of Geneva.
Alexander Hasgall studied philosophy and history at the University of Zurich and the Free University of Berlin. He wrote his Doctorate at the University in Zurich on the topic «Regimes of Recognition. Struggles over truth and justice in dealing with the last military dictatorship in Argentina» and completed a research residence at the “Universidad Nacional de General Sarmiento” in Buenos Aires. Outside of the higher education sector, Alexander acquired different working experiences in the NGO-Sector incl. being a human rights observer in Guatemala, in market research and as a freelance journalist.
 Quality assurance systems in doctoral education

The purpose of quality assurance systems

Internationalisation in the post-pandemic era: Mobility, networking, digital conferences and seminars and international co-publishing

What do research assessment reforms mean for research education
Hafiz Wajahat Hassan, OsloMet, Stipendiat. Hassan er i sluttfasen av sin doktorgrad ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet. Hassan ble rekruttert som stipendiat til MSCA Innovative Training Network MgSafe der OsloMet var en av prosjektpartnerne.Betydning av mobilitet for kvalitet i forskerutdanningen
Oddmund Løkensgard Hoel er en norsk politiker (Sp), historiker, og språkforsker. Han er professor på Høgskulen på Vestlandet og er statssekretær for statsråd Ola Borten Moe i Kunnskapsdepartementet.Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og kvalitet i forskerutdanningene
Herdis Hølleland, Kunnskapsdepartementet, utredningsleder. Hølleland er utredningsleder i Seksjon for kvalitetsutvikling og kvalitetsvirkemidler, Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid i KD. Hun har doktorgrad og bakgrunn som forsker innenfor arkeologi, kulturarv og kulturhistorie, og var med på etableringen av Akademiet for yngre forskere. I KD jobber Hølleland med forskerkarrierer, likestilling og mangfold.Arbeidslivsrelevans som kvalitetsdimensjon?
Barbro Kolbjørnsrud, UiO, seniorrådgiver. Kolbjørnsrud er seniorrådgiver ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet på Universitetet i Oslo. Hun er ansvarlig for utvikling av rådgivning og karrierekurs for studenter, ph.d-kandidater og yngre forskere. Hun har bred ledererfaring innen alumni-virksomhet og samfunnskontakt, og som prosjektleder for samarbeidprosjekter mellom studenter, undervisere og arbeidslivet.Karriereveiledning for yngre forskere
Rune Johan Krumsvik, UiB, Professor, (dr.philos.) Krumsvik er professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen og professor II ved Høgskulen i Volda. Krumsvik har vært instituttleder ved Institutt for pedagogikk, UiB (2010-2017) og er forskningsgruppeleder for forskningsgruppen Digitale Læringsfelleskap ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Krumsvik er også faglig leder for forskerskolen Western Norway Graduate School of Educational Research II (WNGER II), Honorary Research Fellow ved University of Bristol, Editor-in-Chief i Nordic Journal of Digital Literacy, Associate Editor i Frontiers in Pediatrics og har en tilknytning til Pandemisenteret ved UiB ( Eksperter og tema – Pandemi | Pandemisenteret | UiBStipendiaters arbeidsmiljø fagmiljø-tilhørighet/ Hjemmekontor/jobb og fritidsbalanse
Kjersti Lohne, UiO, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Professor. Lohne er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo og er nestleder i Akademiet for yngre forskere.Betydning av mobilitet for kvalitet i forskerutdanningen
Sølvi Mausethagen, OsloMet, Professor. Mausethagen er professor ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet og leder forskningsgruppen Studies of the teaching profession, teacher education and education policy (TEPEE). Hun er utdannet allmennlærer med master i pedagogikk, og har doktorgrad i profesjonsstudier. Forskningsinteressene hennes er særlig knyttet til lærerprofesjonen og lærerrollen, styring og utdanningspolitikk.Arbeidslivsrelevans som kvalitetsdimensjon?
Bjørn Erik Munkvold er professor ved Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder og leder for Centre for Integrated Emergency Management (CIEM). Han har vært leder for PhD-spesialiseringen i informasjonssystemer siden 2009, og har også tidligere vært leder for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap.Det systematiske kvalitetsarbeidet i praksis
Agnete Nygaard, Avdeling for sykehjem og hjemmetjenester Viken (Akershus), Lørenskog kommune. Hun er utdannet sykepleier og har tatt doktorgrad ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen.Arbeidslivsrelevans som kvalitetsdimensjon?
Rune Borgan Reiling, NIFU, Forsker 2. Borgan Reiling er ansatt som forsker 2 på NIFU og har lang erfaring med forskning på blant annet utdanningsøkonomi. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra NTNU og har skrevet flere rapporter om doktorgradsstipendiater, akademiske karrierer og mobilitet.Betydning av mobilitet for kvalitet i forskerutdanningen
Ingvild Reymert, OsloMet, Faggruppeleder. Reymert er leder for faggruppen Strategi, innovasjon og markedsføring ved Handelshøyskolen, Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet, og ansatt i bistilling som forsker 2 ved NIFU. Hun har doktorgrad i statsvitenskap fra UiO, jobbet som forsker ved NIFU i åtte år og erfaring med studier av karriere og rekruttering innenfor akademia.Karriere – kvalitetsdimensjoner
Walter Schönfelder, UiT, Professor. Schönfelder er professor ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet der han leder Norges forskerskole for sosialt arbeid og barnevern (NORWEL).Arbeidslivsrelevans som kvalitetsdimensjon?
Astrid Skjerven er professor i designteori ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet. For tiden er hun leder av planleggingen av OsloMets nye doktorgradsprogram «Innovasjon for bærekraft». Hennes interessefelt er relasjonen mellom kultur og bærekraft, estetikk i hverdagen og nordisk design sett i et internasjonalt perspektiv. Hun er aktivt medlem av International Sustainable Development Research Society (ISDRS). Blant hennes seneste publikasjoner er Design for a Sustainable Culture: Perspectives, Practices and Education (s.m. J. B. Reitan, Routledge 2017) og Gender and the Sustainable Development Goals (s.m. Maureen Fordham, Routledge 2022), og hun er redaktør av Transatlantic Discourses in Nordic Design (s.m. R. Gotlieb,) som vil bli utgitt av Bloomsbury i 2023.Betydning av mobilitet for kvalitet i forskerutdanningen
Mathilde Skoie, UiO: Mathilde Skoie er vanligvis professor i latin ved IFIKK, men fra januar 2019 og ut desember 2023 er hun prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet på UiO. Hun har en doktorgrad i latin fra Reading University (UK). Deretter har hun vært Rome Scholar ved Det britiske instituttet i Roma (The British School at Rome), underviser ved University of Reading og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. I perioden 2009-2016 var hun instituttleder for IFIKK. Hun har hatt og har flere verv, bl.a. som rådsleder for Det norske institutt i Roma, styremedlem for det norske institutt i Athen, medlem av Vetenskapsrådet (det svenske forskningsrådet), formann i Norsk klassisk forbund m.m.Digitalisering – Presentasjon av ulike tilnærminger og kvaliteten på løsningene. Erfaringer og hva vi tar med oss videre?

Digitalisering:Disputaser/prøve-forelesninger – fysiske, digitale eller hybride
Aslaug Louise Slette, NOKUT, Seniorrådgiver, har en ph.d. i musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole og jobber for tiden som seniorrådgiver i avdeling for regelverk og tilsyn i NOKUT. Arbeidsoppgavene i NOKUT omfatter tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid i høyere utdanning, institusjonsakkreditering, metodeutvikling, arbeid med europeisk kvalitetssikring, samt erfaringsdeling og veiledning. Tidligere har Slette jobbet både vitenskapelig og administrativt i ulike stillinger ved Norges musikkhøgskole.Det systematiske kvalitetsarbeidet i praksis
Camilla Holm Soelseth, OsloMet, er stipendiat i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet, og er i sitt siste semester av doktorgraden. Hun har vært leder av PhD-forum, som er stipendiatene ved OsloMet sin interesseorganisasjon, og har vært styrerepresentant for midlertidige ansatte i OsloMet sitt universitetsstyre 2021 – 2022. Hun har sittet i styret til SiN (Stipendiatorganisasjonene i Norge) for 2020 og 2021, hvor hun har vært aktiv i arbeidsgruppa for psykisk helse og arbeidsgruppa for mobilitet og internasjonalisering. I SiN var hun også en av personene bak SiN rapporten fra desember 2020 som tok for seg stipendiaters utfordringer under pandemien.Involvering / medbestemmelse/ representasjon i kvalitetsarbeidet.

Stipendiaters arbeidsmiljø fagmiljø-tilhørighet/ Hjemmekontor/jobb og fritidsbalanse
Luna Lee Solheim is senior Adviser at NOKUT and has worked with Quality Assurance in higher education since 2003. She has in previous years been involved in revisions of the national regulation concerning supervision of the educational quality in higher education and has contributed to the development of NOKUTs internal quality assurance system and policy. She has worked with and chaired several projects, including accreditation and revision of programmes at bachelor, master and PhD level. Solheim has held several courses and presentations for HEIs on the national regulation for Quality Assurance and has trained experts for the evaluation work for NOKUT. She is a member of ENQA panel reviewers and has recently been a panel member for the evaluation of The Danish Accreditation InstitutionThe purpose of quality assurance systems
Ingelin Steinsland, NTNU: Ingelin Steinsland er professor ved Institutt for matematiske fag. Hun er medlem i statistikkgruppa. Hun er utdannet sivilingeniør og har doktorgrad i statistikk fra NTNU. Steinsland er prodekan for forskning ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) ved NTNU med bl.a. ph.d. utdanning som ansvarsområde og ledet prosjektet ‘Fremtidens ph.d.@ IE’.Digitalisering – Presentasjon av ulike tilnærminger og kvaliteten på løsningene. Erfaringer og hva vi tar med oss videre?

Digitalisering:Disputaser/prøve-forelesninger – fysiske, digitale eller hybride
Tanja Strøm, OsloMet, Seniorrådgiver, har jobbet i forskningsadministrasjonen ved OsloMet siden 2015. Hennes ansvarsområder inkluderer forskningspolitikk, åpen vitenskap, ansvarlig forskningsevaluering, vitenskapelig kommunikasjon, publiseringsstrategier, synliggjøring av forskning og digitale forskerprofiler. Jeg gir råd om politikk og programtilbud, veileder, holder foredrag, og gir forskningsstøtte innen mitt kompetansefelt. Hun er nestleder i INORMS Research Evaluation Group. Hun er medlem i «European Association of Research Managers and Administrators» (EARMA), ACPC «Annual Conference Program Committee» (fra 2021). Hun er en del av INORMS-arbeidsgruppen. Gruppen samler nasjonale nettverk og foreninger for forskningsadministrasjon og forskningsledelse fra hele verden. Hun har ledet en rekke prosjekter innen områdene Open Access, tjenesteutvikling, forskningsevaluering og forskningsdokumentasjon, og har snakket om disse og mange andre relaterte emner, for ulike sektororganer og arrangementer. Strøm har vært aktivt involvert i opplæring, holdt foredrag og bidratt på en rekke konferanser og workshops på lokalt-, nasjonalt- og internasjonalt nivå.What do research assessment reforms mean for research education?
Anne Marit Valle er professor i spesialpedagogikk ved lærerutdanning, kunst og kulturfag, Nord universitet. Hun har erfaring som prodekan for forskning og er nå programansvarlig og leder for doktorgradsutvalget i ph.d programmet i profesjonsvitenskap. Hun har vært sentral i arbeidet med revidering av ph.d programmet og har omfattende erfaring fra undervisning på ulike nivåer.Det systematiske kvalitetsarbeidet i praksis
Silje C. Wangberg, UiT: Silje C. Wangberg er prodekan for forskerutdanning og praksis ved det Helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. Hun er psykolog og professor i folkehelse. I perioden 2016-2022 var hun assisterende instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag.Digitalisering – Presentasjon av ulike tilnærminger og kvaliteten på løsningene. Erfaringer og hva vi tar med oss videre?

Digitalisering:Disputaser/prøve-forelesninger – fysiske, digitale eller hybride
Janne Østvang, NTNU, Seniorrådgiver, jobber som seniorrådgiver i prorektors stab for forskning ved NTNU. Ett av hennes ansvarsområder er strategisk utvikling av ph.d.-utdanningen. Janne har 15års erfaring innen forskningsadministrasjon, og er utdannet ph.d. i bioteknologi ved NTNU.Det systematiske kvalitetsarbeidet i praksis