Program

Onsdag 14. september

Kl 08:15-09:00 Registrering og kaffe

Kl 09:00-09:15 Åpning av konferansen

Kl 09:15-09:30 Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og kvalitet i forskerutdanningene

Kl 09:40-10:00 Kvalitetssystemer


Kl 10:00-10:20 Pause


Kl 10:20-12:20 Parallellsesjoner

SESJON 1SESJON 2SESJON 3
Ideen bak kvalitetssystemer
Kvalitetsdimensjoner i veiledningen
Involvering / medbestemmelse/ representasjon i kvalitetsarbeidet.

PAUSE 30 MINUTTER

SESJON 4SESJON 5SESJON 6
Det systematiske kvalitetsarbeidet i praksisOppsummering av møtet i det nasjonale forumet for veilederopplæringKvalitetssystemets innretning mot studier: faller forskningsdelen utenfor?

Kl 12:30-13:40 Lunsj

Kl 13:40-14:00 Pandemierfaringer

Kl 14:00-16:00 Parallellsesjoner

Sesjon 1Sesjon 2
Digitalisering – Presentasjon av ulike tilnærminger og kvaliteten på løsningene. Erfaringer og hva vi tar med oss videre?
Post-pandemi-internasjonalisering:
Mobilitet
Nettverksbygging
Digitale konferanser/seminarer
Internasjonal sampublisering

Pause 30 Minutter

Sesjon 3Sesjon4
Digitalisering
Disputaser/prøve-forelesninger
fysiske, digitale eller hybride

Stipendiaters arbeidsmiljø fagmiljø-tilhørighet/ Hjemmekontor/jobb og fritidsbalanse

Slutt dag 1

Middag kl 19:00

Torsdag 15. september

Kl 09:30-10:00 Karriere – kvalitetsdimensjoner

Kl 10:00-10:20 Pause

Kl 10:20-12:20 Parallellsesjoner

SESJON 1SESJON 2SESJON 3
Betydning av mobilitet for kvalitet i forskerutdanningen
Arbeidslivsrelevans som kvalitetsdimensjon?
Karriereveiledning for yngre forskere

PAUSE 30 MINUTTER

SESJON 1 FORTSETTERSESJON 2 FORTSETTERSESJON 4
Fortsettelse: Betydning av mobilitet for kvalitet i forskerutdanningen
Fortsettelse: Arbeidslivsrelevans som kvalitetsdimensjon?
Åpen forskning og nye evalueringsformer

Kl 12:20-13:30 Lunsj

Kl 13:30-13:45: Samle trådene – hvordan henger temaene sammen?

Kl 13:45- 14:15: Avslutningssesjon/UHR sitt hjørne