Program

Oversikt over innledere

Onsdag 14. september

Kl 08:15-09:00 Registrering og kaffe. Sted: Fojaeen, Pilestredet 46

Kl 09:00-09:15 Åpning av konferansen. Sted: Athene

Kl 09:15-09:30 Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og kvalitet i forskerutdanningene. Sted: Athene

Kl 09:40-10:00 Quality assurance systems in doctoral education. Sted: Athene


Kl 10:00-10:20 Pause


Kl 10:20-12:20 Parallellsesjoner

SESJON 1 – Sted: Athene 1SESJON 2 – Sted: Athene 2SESJON 3 – Sted: PA318
The purpose of quality assurance systems
Kvalitetsdimensjoner i veiledningen
Involvering / medbestemmelse/ representasjon i kvalitetsarbeidet.

PAUSE 30 MINUTTER

SESJON 4 – Sted: Athene 1SESJON 5 – Sted: Athene 2
Det systematiske kvalitetsarbeidet i praksisKvalitetssystemets innretning mot studier: faller forskningsdelen utenfor?

Kl 12:30-13:30 Lunsj

Kl 13:30-13:50 Pandemierfaringer – Sted: Athene

Kl 14:00-16:00 Parallellsesjoner

SESJON 1 – Sted: AtheneSESJON 2 – Sted: PA318
Digitalisering – Presentasjon av ulike tilnærminger og kvaliteten på løsningene. Erfaringer og hva vi tar med oss videre?
Internationalisation in the post-pandemic era: Mobility, networking, digital conferences and seminars and international co-publishing

Pause 30 Minutter

SESJON 3 – Sted: AtheneSESJON 4 – PA318
Digitalisering
Disputaser/prøve-forelesninger
fysiske, digitale eller hybride

Stipendiaters arbeidsmiljø fagmiljø-tilhørighet/ Hjemmekontor/jobb og fritidsbalanse

Kl 16:15 – 1700 Oppsummering av møtet i det nasjonale forumet for veilederopplæring (PA318)

Slutt dag 1

Middag kl 19:00 på Rebel, Universitetsgata 2, 0164 Oslo

Torsdag 15. september

Kl 09:30-10:00 Karriere – kvalitetsdimensjoner – Sted: Athene

Kl 10:00-10:20 Pause

Kl 10:20-12:20 Parallellsesjoner

SESJON 1 – Sted: Athene 1SESJON 2 – Sted: Athene 2SESJON 3 – Sted: KK-lounge
Betydning av mobilitet for kvalitet i forskerutdanningen
Arbeidslivsrelevans som kvalitetsdimensjon?
Karriereveiledning for yngre forskere

PAUSE 30 MINUTTER

SESJON 1 FORTSETTER (Athene 1)SESJON 2 FORTSETTER (Athene 2)SESJON 4 – Sted: PA318
Fortsettelse: Betydning av mobilitet for kvalitet i forskerutdanningen
Fortsettelse: Arbeidslivsrelevans som kvalitetsdimensjon?
What do research assessment reforms mean for research education

Kl 12:20-13:30 Lunsj – KK-senteret (3. etasje i Pilestredet 46)

Kl 13:30-13:45: Samle trådene – hvordan henger temaene sammen? Sted: Athene

Kl 13:45- 14:15: Avslutningssesjon/UHR sitt hjørne – Sted: Athene