Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Her kan du lese om hvilke arbeidskrav som må innfris i løpet av denne praksisperioden, og om hva innholdet skal være i de obligatoriske aktivitetene.

Arbeidskrav

Fagnotat

Mal fagnotat

Eksempel på fagnotat

Obligatoriske aktiviteter

Klinikk 1

Klinikk 2

Skroll til toppen