Svar på ofte stilte spørsmål

Spørsmål: Studentene må ha politiattest for å gjennomføre praksis på vårt arbeidssted. Har studentene detter klart?
Svar: Alle studenter må ha plettfri vandel og sende inn politiattest før de starter på studiet. På polititets nettside om attester står følgende: «Når du har fremvist politiattesten er den gyldig så lenge du har samme stilling, oppdrag, verv eller studie». Dersom praksisstedet ønsker attest av nyere dato, er det viktig at dette opplyses om til oss.

Skroll til toppen