Hopp til innholdet
Home » Eksempler på kortreist mat

Eksempler på kortreist mat

Regioner

Utsalg av kortreist mat i Innlandet

Kortreise råvarer på Sørlandet

Gårdsmat i Trøndelag

Oversikt over produsenter i Trøndelag

Kortreist mat Nordland

Spesialgrossisten Senja og Spesialgrossisten Hålogaland

Vestland

Organisasjoner

Norsk mat – lokalmat: Merkeordningen Spesialitet: Spesialitet er et offisielt informasjonsmerke som tildeles den beste lokalmat- og drikke. Merket skal løfte fram lokalmat- og drikke med særlige kvaliteter og gjøre den enkel å finne i butikken. Se liste over produsenter.

Stiftelsen Matmerk: Matmerk er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Matmerk ble opprettet av Landbruks- og matdepartementet i 2007.

Lokalmat.no: Lokalmat.no samler lokalmat fra hele Norge på ett sted og er det viktigste bindeleddet mellom lokalmatprodusenter og innkjøpere i dagligvare- og restaurantmarkedet.

Hanen: Mange av HANENs medlemmer er lokalmat- og drikke produsenter. De selger ofte produktene både på gården sin og på Bondens Marked. En del selger også produktene sine gjennom dagligvarekjedene og ulike typer av delikatesseforretninger rundt i Norge. Flere av disse matnettverkene er med som piloter i det internasjonale nettverket Baltic Sea Food.

Godt lokalt: Godt Lokalt handler om optimal forvaltning av mat og drikke, og har som hensikt å øke graden av komplett forvaltning og verdiskapning innenfor regionsgrensene.

Toogoodtogo: Kjøp mat som ikke er blitt solgt, eller er litt over dato, men like god!

Dagens farm: Dagens gir makten tilbake til produsenter og kokker som ønsker å handle på egne premisser. Kokker får tilgang til råvaremangfold til rettferdige priser, og størstedelen av verdiskapingen havner hos produsenten.

Merkur-programmet: Merkur-programmet satser på lokalmat. Markedet for lokalprodusert mat er i sterk vekst. Merkur arbeider for at distriktsbutikkene skal kunne tilby et godt utvalg med lokalmat, både for fastboende, hyttekunder og turister. De siste åtte årene har det blitt gjennomført flere Merkur-prosjekt for å få lokalmat ut i lokale butikker, spesielt i Hedmark og Oppland.

Dyrket: Bondens markedsplass på nett – direkte fra bonden til bordet.

KulturCompagniet: KulturCompagniet skal bidra til økt bevissthet rundt lokal mat- og matkultur i kommunen, og vi forplikter oss derfor til å benytte lokale produsenter og aktører i forbindelse med våre arrangementer.

Ressurssider

Bondeboka: Norske forbrukarar ønsker i aukande grad å kjøpe norske matspesialitetar. Mange vil kjøpe produkt eller råvare direkte frå bonde.
Stadig fleire bønder ønsker å ta hand om verdikjeda sjølv. På desse temasidene peikar vi på ein del felt du som vurderer eller driv sal eller foredling av lokale råvarer frå eigen gard eller bygd bør kjenne til og vurdere.

Matvalget hjelper offentlige og private virksomheter med å legge om til en bærekraftig fremtid

Økologisk Norge: Aktuelle saker, pluss definisjoner og begreper

ASKO servering: Inspirasjon, definisjoner, menyplanlegger, varesøk