Hopp til innholdet
Home » Om prosjektet

Om prosjektet

«Kjøp bærekraftig» er et forsknings- og innovasjonsprosjekt, der forskere og anskaffelsesavdelingen i DFØ sammen skal hjelpe offentlige organisasjoner til å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig. Vi samarbeider også med KS (Kommunesektorens organisasjon) i prosjektet.

Utgangspunktet for dette prosjektet er at små bedrifter og sosiale entreprenører i liten grad får sjansen til å konkurrere om offentlige kontrakter. Offentlige organisasjoner bruker sjelden anskaffelsesregelverket til å stimulere til bærekraft og innovasjon.

Vi vet at mange offentlige kontrakter i dag er utformet på en måte som gjør det umulig for mindre leverandører å delta i konkurranser om å levere mat til det offentlige. Ofte bare resirkuleres gamle avtaler, det inngås for store kontrakter, det kreves at for mange varer skal leveres på samme kontrakt og at leverandører skal kunne levere i hele landet.

Ofte er det også tilfellet at innkjøpsenheten ikke har undersøkt godt nok hva brukerne i egen organisasjon trenger og vil ha. Mange er redde for å bryte regelverket og ender med å stille mange krav som blir tunge å oppfylle for mindre bedrifter med lite ressurser til administrasjon. Mange mangler systemer for håndtering av avtaler og kontraktsoppfølging, med mer.

Kjøp bærekraftig-prosjektet skal blant annet analysere måten innkjøpsavdelinger i kommunene og OsloMet kjøper mat, inkludert kantine-, catering- og møtemat. Prosjektet skal bidra til å sikre god kvalitet til riktig pris, øke antall tilbydere, gi muligheter for lokale leverandører til å delta i offentlige anbudskonkurranser, måle brukertilfredshet med mer.

Les mer her: