LINO-studien

LINO står for Labor Induction INpatient and Outpatient, eller på norsk: Igangsetting av fødsel på sykehus og poliklinisk.

Filmen under forklarer hva studien går ut på. Den varer i 3 minutter og 45 sekunder. Du kan skru på undertekster når du spiller den av.