Om LINO-studien

Formålet med LINO-studien er å undersøke om det er en god idé at fødselen til friske kvinner settes i gang med tabletter hjemme. Vi vil også lære mer om hvordan det oppleves når fødselen blir satt i gang, både på sykehus og hjemme

Mer enn 1 av 4 fødsler i Norge blir igangsatt, for eksempel med medikamenter. I Norge blir kvinner lagt inn på sykehus mens de tar tabletter for å sette i gang fødselen.

I Danmark har de god erfaring med å la friske kvinner med et friskt barn i magen ta tablettene hjemme. Kvinnene får da daglig oppfølging på sykehuset og blir lagt inn når riene starter. Flere land ser nå til Danmark og vil innføre lignende tilbud. Vi vil undersøke om dette kan være et velegnet tilbud i Norge. Derfor gjennomfører vi LINO-studien ved fødeavdelingene ved Drammen, Rikshospitalet og Ullevål sykehus.

I LINO-studien skal vi:

  1. Tilby deltakerne i studien å ta igangsettingstabletter (oral misoporstol) hjemme fra og med september 2021.
  2. Be deltakerne fylle ut et daglig spørreskjema, fra igangsettingen starter og fram til aktiv fødsel. Dette gjelder både de som velger å ta settes i gang hjemme og på sykehus. I spørreskjemaet blir deltakerne spurt om sine tanker og erfaringer med igangsetting av fødsel. Vi sender også ut et spørreskjema ca 6 uker etter fødsel. Dette skjemaet handler om både igangsettingen, fødselen og barseltiden.

HVEM KAN DELTA?

Kvinner kan delta i studien dersom de:

  • er friske
  • venter et friskt barn
  • får fødselen satt i gang
  • føder ved sykehuset i Drammen, på Rikshospitalet eller Ullevål

Lege eller jordmor på sykehuset vurderer om kriteriene for deltakelse er oppfylt.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

Fra og med september 2021 innebærer deltakelse i studien at:

  • Deltakerne kan velge å ta tablettene for å sette i gang fødselen hjemme. I så fall kommer de til daglig kontroll på sykehuset og blir fulgt opp pr telefon mens de er hjemme.
  • Deltakerne fyller ut et daglig spørreskjema i perioden mens de tar tabletter for å sette i gang fødselen.
  • Deltakerne fyller ut et spørreskjema omtrent 6 uker etter fødsel.
  • Opplysninger om svangerskap og fødsel registrerers fra deltakernes journal.

Rekruttering til studien forventes å være ferdig i september 2022.

HVORDAN DELTA?

For å delta i studien, må kvinnene signere et samtykke. Aktuelle deltakere får samtykket av lege eller jordmor på sykehuset. I tillegg må kvinnene registrere telefonnummer og/eller epostadresse for å få tilsendt spørreskjemaene. Nettadressen til registreringen står i samtykkeskjemaet.