Kontakt oss i LINO-studien

Illustrasjon. Gravid kvinne.
  • Prosjektleder og hovedveileder: Mirjam Lukasse, milu@oslomet.no
  • PhD-stipendiat: Kjersti Engen Marsdal, kmarsdal@oslomet.no, telefon 41479513
  • Medisinsk ansvarlig, lokalt medisinsk ansvarlig – Rikshospitalet og biveileder: Ingvil Krarup Sørbye, isorbye@ous-hf.no
  • Biveileder: Stine Bernitz, stineb@oslomet.no
  • Lokalt medisinsk ansvarlig – Drammen: Lill Trine Nyfløt, Lill.Trine.Nyflot@vestreviken.no
  • Lokalt medisinsk ansvarlig – Ullevål: Anne Flem Jacobsen, UXAFJA@ous-hf.no