Delta i LINO-studien

Du kan delta i LINO-studien dersom du

  • skal få fødselen satt i gang, enten du vil være hjemme eller på sykehus
  • er frisk
  • venter et friskt barn
  • skal føde ved sykehuset i Drammen, på Rikshospitalet eller Ullevål

Lege eller jordmor vurderer om du oppfyller kriteriene for å delta

Hva innebærer det å delta?

  • Du velger selv om du vil være på sykehus eller hjemme under igangsettingen (mer om å være hjemme lenger ned)
  • Du fyller ut et spørreskjema hver dag fra igangsetting til fødselen starter. Spørreskjemaet får du tilsendt til telefonen og/eller epost.
  • Du fyller ut et spørreskjema omtrent 6 uker etter fødselen
  • Vi registrerer opplysninger fra journalen din.

Alle opplysninger, både fra spørreskjema og journal, lagres trygt og behandles uten navn, fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Kun noen få forskere har tilgang til opplysningene.

Hva skjer hvis jeg vil ta tablettene hjemme?

De fleste som får fødselen satt i gang starter igangsettingen med et kateter for å modne livmorhalsen, også kalt en ballong. Denne behandlingen varer i omtrent et døgn. Det er vanlig i Norge at friske kvinner med et friskt barn i magen er hjemme mens de har denne ballongen.

Etter ballongbehandlingen er det vanlig å ta igangsettingstabletter. De fleste må ta disse tablettene en dag eller to før riene starter. Ved norske sykehus legges kvinnene inn under denne behandlingen. I Danmark har de gode erfaringer gjennom mange år med at kvinnene er hjemme også mens de tar tabletter. Som deltaker i LINO-studien får du nå tilbud om dette.

Dersom du velger å ta tablettene hjemme, skal fødselen uansett foregå på sykehuset. Da drar du til sykehuset når riene er i gang, på samme måte som hvis fødselen starter av seg selv.

Før du starter med tablettene får du informasjon og blir undersøkt på sykehuset. Der får du også de første tabletten, og venter en time før du reiser hjem. Hjemme kan du gjøre som du pleier og være sammen med de du liker å ha rundt deg. Du skal ta én tablett hver andre time. Jordmor ringer hjem til deg og hører hvordan det går etter omtrent 6-8 timer, men du er selvfølgelig velkommen til å ringe fødeavdelingen når som helst. Du skal uansett ringe hvis vannet går, du begynner å blø, barnet ditt beveger seg mindre enn vanlig eller du får sterke smerter eller begynner med rier. Du får med deg skriftlig informasjon om dette fra sykehuset. Etter 24 timer kommer du til ny kontroll på sykehuset. Dersom du ikke har gått i fødsel etter 48 timer med tabletter legges du inn på sykehuset for videre igangsetting der.

Hvordan delta?

For å delta i studien, må kvinnene signere et samtykke. Aktuelle deltakere får samtykket av lege eller jordmor på sykehuset. I tillegg må kvinnene registrere telefonnummer og/eller epostadresse for å få tilsendt spørreskjemaene. Nettadressen til registreringen står i samtykkeskjemaet.