La deg inspirere!

Studentutveksling og internasjonalisering er viktige sider av norsk utdannings- og forskningspolitikk. Vi lever i en verden som har blitt mer og mer internasjonal. Den norske økonomien er en svært åpen økonomi som er sterkt integrert i økonomien til våre handelspartnere. Norsk kultur og levemåte endres og utvikler seg etter som stadig flere nordmenn bruker mer tid i utlandet og stadig flere flytter til Norge. Det er også slik at alle de store utfordringene som ligger foran landet i årene framover må løses i internasjonale samarbeid. De norske høyskolene og universitetene må utvikle sin kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling i et tydelig og sterkt internasjonalt samarbeid.

Internasjonalisering av vår forskning og utdanning er derfor en svært viktig del av rektoratets agenda. HiOA har 35 pågående internasjonale prosjekter. Dette er bra, men vi skal ha mange fler.

Mandag 12. oktober får HiOA besøk av Harald Nybølet, utdanningsråd ved Norges EU-delegasjon i Brussel og Till Christopher Lech fra Forskningsrådet. De skal bidra i et spennende inspirasjonsseminar, hvor vi skal se forskning i et internasjonalt perspektiv.

På dette seminaret som arrangeres av Seksjon for FoU og Seksjon for internasjonalisering, får vi vite hvordan vi kan bedre benytte oss av mulighetene som to av de mest aktuelle finansieringskildene for forskningssamarbeid, Erasmus+ og Horizon 2020 gir.

Men så gleder jeg meg også veldig til å høre om erfaringer fra HiOA-tilsatte som har lykkes med å søke midler til sine prosjekter. Det finnes mange gode historier fra fagmiljøene våre, og mye intern kunnskap om hva som må til for å sikre prosjektmidler. Jeg er glad for at NOVAs Bjørn Hvinden og Halla Bjørk Holmarsdottir fra LUI som har fått innvilget prosjektstøtte henholdsvis fra EU og gjennom EØS-midler kan dele noen av sine erfaringer med oss.

Det er et generelt mål innen norsk høyere utdanning- og forskningspolitikk å ha sterkere koblinger mellom forskning og utdanning. Våre innledere vil også hjelpe oss til å forstå relevant politikkutforming og trender innen internasjonalisering på begge områdene, hvordan samspillet fungerer i praksis, og betydningen dette vil ha for utdanning og forskning ved HiOA framover.

Under seminaret vil jeg snakke om utfordringene jeg ser i dag, snakke om rektoratets visjoner og fremtidige planer for HiOA innen internasjonalisering, forskning og utvikling, og svare på spørsmål fra dere.

Sted: Pilestredet 35-PH131-Auditorium
Dato og tid: mandag 12. oktober 2015, 13:00 – 15:00

Spørsmål om seminaret kan rettes til Benedicte Solheim, Seksjonsleder, Seksjon for internasjonalisering.
Se fullstendig beskrivelse: https://www.hioa.no/For-tilsatte/Hva-skjer-for-tilsatte-ved-HiOA/Inspirasjonsseminar-for-UF-tilsatte-forskning-i-et-internasjonalt-perspektiv

Følg rektoratet

Du finner meg på min Facebookside, på Twitter, på LinkedIn og denne HiOA-bloggen.  

Rektor Curt Rice har også en HiOA-blogg.  Du finner ham også på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Nina Waaler, prorektor for utdanning, har også en HiOA-blogg, og du finner henne også på Twitter og LinkedIn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen