Hvor attraktiv er HiOA?

Det første vi kan se på er hvor ettertraktet HiOA er som utdanningsinstitusjon. Det gjør vi gjerne ved å se på antall studenter, antall førstevalgssøkere og poengsnitt ved opptak.  

Når det gjelder antall studenter viste jeg i bloggartikkelen «Ting du kanskje ikke visste om HiOA» at HiOA med sine snart 20 000 studenter er den tredje største statlige institusjonen i det norske universitets- og høgskolesystemet. HiOA er altså svært ettertraktet blant srtudenter. Når det gjelder antall førstevalgssøkere og poengsnitt ved opptak så har jeg samlet informasjonen i figurene 1a og 1b (under).  Den første figuren viser at HiOA plasserer seg pent inn blant de norske universitetene.  I den andre figuren har jeg kun tatt med universitetene UiS, UiA og UiN, og zoomer inn for at sammenlikningen skal bli tydeligere (y-aksen begynner ikke på null).  

Studieprogrammene ved HiOA er svært populære. Journalistutdanningen er Norges største – dobbelt så stor som nummer to på listen.   Institutt for sosialfag er det største miljøet for utdanning innen sosialfag i Norge, med tilbud på alle tre nivåer fra bachelor til ph.d.   Og årsstudiet i økonomi og ledelse har størst antall søkere per studieplass blant alle studier i Norge.   Faktisk så er hele fem av Norges ti mest populære studieprogrammer ved HiOA! (Se figur 2.)  I tillegg gjør HiOA mye som ikke gjøres andre steder, for eksempel så har HiOA Norges eneste arkivarutdanning.

Poengsnitt vs førstevalgssøkere sektor
a) HiOAs ettertraktethet blant studieplassøkere sammenliknet med universitetene i Norge.
Poengsnitt vs førstevalgssøkere utvalg, zoom
b) HiOAs ettertraktethet blant studieplassøkere sammenliknet med UiA, UiN og UiS.
Figur 1: Institusjonene sortert langs x-aksen etter antall førstevalgssøkere og langs y-aksen etter poengsnitt ved opptak. Størrelsen på boblene reflekterer antall registrerte studenter ved institusjonen. Figur a viser samtlige universiteter og HiOA.  Figur b viser kun de unge universitetene UiA, UiN og UiS i tillegg til HiOA, og zoomer også inn for at sammenlikningen skal bli tydeligere (y-aksen starter ikke på 0)  Tallene er for høsten 2014 (Kilde: Tilstandsrapporten 2015, tabellene V2.2, V2.4 og V2 [1]).

10 mest populære programmer
Figur 2: Norges ti mest ettertraktede studieprogrammer, målt i antall søkere per studieplass.  De gule er programmer ved HiOA. Tallene er for høsten 2015. (Kilde: [2,3]).

HiOA er altså en svært konkurransedyktig og ettertraktet utdanningsinstitusjon.  Den er også en ettertraktet forskningsinstitusjon.  Det kan vi få en indikasjon på ved å se på hvor villig eksterne aktører er villige til å finansiere FOU-prosjekter ved HiOA.

I boblegrafen i figur 3 (under) er de unge universitetene og HiOA plassert langs den horisontale aksen etter hvor mye Norges forskningsråd, Regionale forskningsfond og EUs ulike forskningsprogrammer investerte i prosjekter ved institusjonene i 2014.  Institusjonene er plassert langs den vertikale aksen etter hvor mye andre kilder for bidrags- og oppdragsfinansiering investerte i dem.  Grafen viser at HiOA er en ettertraktet FOU-partner og et ettertraktet verktøy for kunnskapsutvikling.   HiOA er sterkt engasjert eksternt og har en substansiell ekstern finansiering.

Tildeling fra EU og NFR VS annen BOA, utvalg, ikke zoom
Figur 3: HiOA har en god evne til å hente inn ekstern finansiering og delta i eksterne prosjekter.  Figuren viser inntekter fra EUs rammeprogrammer for forskning (y-aksen).  Størrelsen på boblene reflekterer antall registrerte studenter ved institusjonene.  Tallene er for høsten 2014 (Kilde: Tilstandsrapporten 2015,  tabellene V5.5  og V5.8 [1]).

Ekstern finansiering er et viktig bidrag til å nå flere av HiOAs mål. For det første er deltakelse i eksternt finansierte prosjekter som regel i samarbeid i med andre aktører i regionalt og nasjonalt arbeidsliv, og bidrar dermed til både til å styrke arbeidet med å være en aktør for samfunns- og arbeidslivsutvikling, og til å styrke arbeidet vårt med disseminering av forskning, kunnskap og innsikt.  For det andre bidrar slike prosjekter til å styrke utviklingen av HiOAs forskning og studieprogrammer.  Ett eksempel på dette er at eksterne prosjekter utvikler sterke og varierte nettverk som øker HiOAs evne til å utvikle seg tverrfaglig, et annet er at eksterne prosjekter ofte er internasjonale, og dermed styrker HiOAs internasjonalisering.  

Flere innlegg på denne bloggen diskuterer ulike (interessante!) kvalitative og kvantitative aspekter ved universitetet HiOA. Artikkelen «Ting du kanskje ikke visste om HiOA» presenterer beskriver HiOAs størrelse og produksjonsvolum, både innen forskning og undervisning.  Med sine snart 20 000 studenter er HiOA den tredje største statlige institusjonen i det norske universitets- og høgskolesystemet.   Artikkelen «Det mangfoldige universitetet» trekker spesielt fram HiOAs unikt gode kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger.  Artikkelen «Tallenes tale» beskriver HiOA i tall – og argumenter for at tallenes tale er tydelig; HiOA er et universitet. Artikkelen «Hvordan HiOA er et universitet» viser i én enkelt graf at HiOA er et universitet. Denne artikkelen, «Hvor attraktiv er HiOA?» ser på høgskolens attraktivitet både som en utdannings- og forskningsinstitusjon.

Jeg samler disse artiklene under kategorien «Universitetet HiOA», som du finner i menyen til venstre.

Følg rektoratet

Du finner meg på min Facebookside, på Twitter, på LinkedIn og denne HiOA-bloggen.  

Rektor Curt Rice har også en HiOA-blogg.  Du finner ham også på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Nina Waaler, prorektor for utdanning, har også en HiOA-blogg, og du finner henne også på Twitter og LinkedIn.

Referanser

[1] “Vedlegg, Tilstandsrapport Høyere utdanning 2015”; Kunnskapsdepartementet.

[2] Skalleberg Gjerde, Anne og Lohne, Lone, «Her er årets mest populære studier» Dagens Næringsliv 22/4, 2015.

[3] Samordna opptak, http://www.samordnaopptak.no/tall/2015/mai/foerstevalg/rangert

Forkortelser

HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus

NMBU: Norges miljø-og biovitenskapelige universitet

NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

UiA: Universitetet i Agder

UiB: Universitetet i Bergen

UiN: Universitetet i Nordland

UiO: Universitetet i Oslo

UiS: Universitetet i Stavanger

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen