Fire trinn i en rakett: Hvorfor SVA er en god idé

I en periode på to år har Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) overtatt virksomheten til fire etablerte forskningsinstitutter og trukket dem inn i sin egen virksomhet. Med 220 ansatte blir Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) et av Europas mest spennende og slagkraftige samfunsforskningssentre.  Vil vi ved å etablere SVA styrke vårt vårt overordnede samfunnsoppdrag?

Svaret er ja. Absolutt ja. Og effekten er i form av en firetrinnsrakett.

Trinn 1: Talleffekt

Det første trinnet er umiddelbart, enkelt og uinteressant, og dreier seg bare om at HiOAs indikatortall endrer seg litt som følge av virksomhetsoverdragelsene.  

Trinn 2: Vi styrker instituttene

AFI og NOVA er tydelige på at markedsposisjonene deres har styrket seg siden de flyttet inn på campus i Pilestredet i oktober 2014. De tilskriver virksomhetsoverdragelsene for tildelinger av prosjekter til en verdi av nærmere 100 millioner kroner. Tre viktige grunner til bedre prosjekttilfang kan være at

  • med HiOA i ryggen har instituttene tilgang til flere ressurser i søknadsarbeider,
  • med HiOA i ryggen er instituttene mer troverdige som solide prosjektpartnere,
  • i samarbeid med HiOA kan instituttene spille på et mye større fagregister.

Dette gjør det ikke bare lettere å vinne prosjekter, men også å utvide søknadsfokuset, både til større og mer kompliserte prosjekter (inkludert internasjonale bidragsprosjekter) og til utlysninger som krever delkompetanse instituttene selv ikke har.

På HiOA vil forskerne og enkeltdisiplinene danne større felleskap. Dette er ikke bare  viktig for å være og framstå som robuste prosjektpartnere, men også for å bygge opp og vedlikeholde eksellente miljøer. Søkerlistene til AFI og NOVAs ledige stillinger ble klart sterkere etter at de ble en del av HiOA.

Trinn 3: Vi styrker HiOA

Julen 2014 telte SVA summarisk opp 30 samarbeidsaktiviteter mellom SVA og resten av HiOA, fra prosjektsamarbeid og deltakelse i fakultetenes forskningsgrupper til faglige arrangementer og profilering. Ett år senere har de lagt tellingen bak seg – aktivitetene er så mange at det synes unødvendig.  Viktigst er kanskje at SVA og resten av HiOA har funnet hverandre i en rekke prosjektsøknader.  Slike samarbeid har ført til ekstern finansiering av 12 prosjekter så langt, inkludert prosjektene

  • “Et lag rundt læreren”, som er finansiert med 3,4 millioner kroner fra Utdanningsdirektoratet og er et samarbeidsprosjekt imellom AFI og LUI.
  • “PRAKSISVEL/Contradictory institutional logics in interactions”, som er finansiert med 13.5-millioner kroner fra Forskningsrådet og er et samarbeid mellom AFI, SPS, HOV, SAM og HF.  
  • “Contingent Life Courses”, som er finansiert av NordForsk med 10 millioner kroner og er et samarbeid mellom NOVA og SAM.
  • “Organizing for Media Innovation”, som er et BIA-prosjekt på 24 millioner kroner og inkluderer AFI, TKD og journalistutdanningen på SAM.

Prosjektene har relevans for utdanningsaktiviteten til HiOA. For eksempel så inkluderer de omtrent åtte ph.d.-stillinger til høgskolens doktorgradsprogrammer, og BIA-prosjektet inkluderer utvikling av nye undervisningsemner.

Trinn 4: Vi skaper synergi

I figuren under har jeg lekt med Legoklosser.  Ulike fagmiljøer i SVA er representert med hver sin kloss.   Miks noen av HiOAs  forskningsmiljøer inn i dette og tenk på hva vi kan få ut av dette (jeg ga opp etter en liten stund – fakultetene på HiOA har tross alt mer enn 70 forskergrupper alene).

Hvis du mener noe mangler (eller er feil) har du helt sikkert rett, men det er ikke så nøye, for dette er kun en hastig lek for å illustrere hovedpoenget: De fire SVA-instituttene og HiOA har en lang rekke fagområder som ligger tett opp til hverandre, eller som dekker ulike sider ved samme tematikk.  Etableringen av SVA gir ikke bare en sterk styrking av hvert fagområde, men en rekke nye muligheter. Synergimulighetene er svært mange.  

SVA 5

Les mer

Denne artikkelen forteller om effekten av å etablere og utvikle SVA. I artikkelen “HiOA etablerer et av Europas mest spennende samfunnsforskningssentra” kan du lese hvorfor vi gjør det.

Forøvrig, følg rektoratet!  Du finner meg på min Facebookside, på Twitter, på LinkedIn og denne HiOA-bloggen.  Rektor Curt Rice har også en HiOA-blogg.  Du finner ham også på Facebook, Twitter og LinkedIn. Nina Waaler, prorektor for utdanning, har også en HiOA-blogg, og du finner henne også på Twitter og LinkedIn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen