Samsvar: Ungdom, psykisk helse og helsesøstrenes rolle

– Landets hovedstad hadde ingen fast arena hvor aktører fra velferds- og arbeidslivsforskningen og velferds- og arbeidslivspolitikken kunne møtes jevnlig for gjensidig, uformell utveksling av kunnskap og meninger

 – Kåre Hagen, leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

Forskningsmiljøene ved  Fakultet for samfunnsfag (SAM) og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) etablerte derfor i fjor en arena for meningsutveksling mellom politikk og forskningsfeltet.  SAM pluss SVA ble SAMSVAR, men nå styrkes initiativet betraktelig med miljøer på Fakultet for helsfag (HF) og forskningsinstituttene NIBR og SIFO (som ble en del av høgskolens forskningssenter SVA første januar).

SAMSVAR har blitt en potent arena og seminarrekke som knytter teori sammen med praksis, kunnskap sammen med utfordringer, og forskere sammen med brukere. SAMSVAR har blitt en svært interessant arena som vil bidra til å skape profesjons- og praksisrelevant kunnskap og sette dagsorden for samfunnsdebatten.

Neste seminar: Ungdom, psykisk helse og helsesøstrenes rolle

IMG_6203

Titler som «Kan politikk avskaffe fattigdom?» og «Ingen jobb uten utdanning» skapte oppmerksomhet og forståelse for at HiOA utvikler forskning og kunnskap i kjernen av dagens politikkområder.

-Steinar Kristiansen, SAMSVAR-sekretær.

– Vi arrangerte seks seminarer i fjor høst, med temaer som rangerte fra diskriminering i eldreomsorgen til unge arbeidsledige, sier Kristiansen. – I årets første SAMSVAR-seminar  tar vi opp nok et viktig tema, ungdom og psykisk helse.

En sentral aktør i dette bildet er helsesøstrene. Vet ansatte i skole, helse- og sosialtjenestene hvordan de skal takle ungdoms psykiske helseplager?

Mira Aaboen Sletten, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved HiOA, vil med utgangspunkt i funn fra de nasjonale Ungdataundersøkelsene snakke om omfanget av psykiske plager blant norske ungdommer.

Det er tverrpolitisk enighet om at tidlig innsats overfor de unge som sliter er viktig. I den forbindelse vil førsteamanuensis Lisbeth Gravdal Kvarme fra Fakultet for helsefag ved HiOA gi oss et innblikk i helsesøstrenes viktige rolle i det profesjonelt arbeid med forebygging og oppdagelse.

Skolehelse- og ungdomshelsetjenesten er svært ulikt utbygd i norske kommuner – og ofte ikke i tråd med de unges behov. Førsteamanuensis Julia Köhler-Olsen, fra Fakultet for samfunnsfag ved HiOA vil i sitt innlegg snakke om hvordan man skal forholde seg til et kronglete lovverk når problemene blir større. Hvem opplyser om hva til hvilke andre instanser – og når?

Og flere andre!  Velkommen til et superspennende seminar.

Streaming

Seminaret vil bli streamet på følgende adresse: http://bit.ly/samsvar-film

Tid & sted

Dato:   18. februar

Sted:   Stensberggata 26, første etasje rom X131

Tid:      14.00 – 15.30

Påmelding

Seminaret er gratis, men vi vil gjerne at du sender oss en e-post merket «SAMSVAR – Ungdom og psykisk helse» for å bekrefte din deltakelse til konferanser@nova.hioa.no – innen mandag 15. februar

Kontaktperson: halvard.dyb@nova.hioa.no

Lær mer

Se mer her på SAMSVAR sine hjemmesider.  Forøvrig, følg rektoratet!  Du finner meg på min Facebookside, på Twitter, på LinkedIn og denne HiOA-bloggen.  Rektor Curt Rice har også en HiOA-blogg.  Du finner ham også på Facebook, Twitter og LinkedIn. Nina Waaler, prorektor for utdanning, har også en HiOA-blogg, og du finner henne også på Twitter og LinkedIn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen