Hjernedop på Karl Johan

Jeg har før snakket om at jeg er en teknologioptimist.

Ny teknologi kan gjøre oss smartere og mer kreative. Vil det også forandre hvem vi er? Dette er et av mange spennende temaer du kan få vite mer om på Forskningstorget denne uken.

Virtuell virkelighet (VR) er en teknologi som gjenskaper tredimensjonale miljøer, og som kan forbedre hvordan vi lærer, husker og tenker. I tillegg utvikles teknologier som hjernestimulering stadig raskere og medikamenter som ”smarte piller” blir mer og mer tilgjengelige. Det kan revolusjonere hvordan vi bruker hjernen – på godt og vondt.

capture

Det er lett å se for seg mange områder der folk vil kunne utnytte slike hjelpemidler for å prestere eller leve bedre. Studenter og forskere kan jobbe døgnet rundt og få en prestasjonsfremmende effekt på eksamen ved bruk av “smart drugs”, bedrifter kan få mer effektive arbeidere og syke eller funksjonshemmede kan få økt sin livskvalitet. Teknologiutviklingen kan ha mange positive effekter, men også muligheter som utfordrer de menneskelige grensene og forståelsen av hva som er etisk innenfor.

Det finnes mange ubesvarte spørsmål rundt de etiske konsekvensene av denne typen teknologi.

Felles for de hjernefremmende teknologiene er at vi vet lite om langtidsvirkninger eller om hvordan de vil endre samfunnet og oss selv. Nettopp det vil våre fremragende forskere gjøre noe med.

På fredag og lørdag kan du møte filosof og forsker Anders Braarud Hanssen fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved HiOA på Forskningstorget. Han er med i en tverrfaglig forskergruppe ved AFI, som tar for seg usikkerheter og etiske aspekter ved forskning og teknologiutvikling (HiOA Research Group on Responsible Innovation).

I det konkrete prosjektet han tar utgangspunkt i på Forskningstorget, Naturalness in Human Cognitive Enhancement (HCENAT), sitter forskere i Oslo, Gjøvik og Delft og ser på de etiske og samfunnsmessige sidene av ”hjerneforbedrende” teknologi, mens et knippe forskere i Tsjekkia konsentrerer seg mer om teknologien i seg selv. Ved at land som har relativt ulike tradisjoner jobber sammen om prosjektet melder mange spennende spørsmål seg automatisk, forteller Braarud Hanssen meg. Anders ser blant annet på VR og Google Glass, og etiske problemstillinger knyttet til bruken av disse, for eksempel i arbeidssammenheng.

På standen til Anders og hans kollegaer på Karl Johan vil du kunne teste et astronautprogram i VR, som et eksempel på hvordan VR kan benyttes til opplæring innen visse yrker. Du kan også få delta i en miniundersøkelse, der man selv skal vurdere noen etiske dilemmaer og besvare noen nesten umulige spørsmål. Er det for eksempel greit å ta en smartpille før eksamen? Bør vi være forsiktige med å la barn prøve VR?

Det denne standen prøver å sette søkelyset på er et tema som ikke diskuteres ofte nok; Forståelsen av etiske og samfunnsmessige konsekvenser henger ofte etter teknologiutviklingen. Det finnes mange usikkerhetsmomenter og risikoer knyttet til bruken av nye teknologier som påvirker hjerne og bevissthet, og det er forskningens ansvar å bringe disse spørsmålene opp i lyset.

Ta turen innom Forskningstorget for mange spennende opplevelser og diskusjoner de kommende dagene!

1 hendelser på “Hjernedop på Karl Johan”

  1. Tilbakeping: Når selv hjernen kan forbedres – Viten + snakkis

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen